Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 18-20 листопада 2013 р. – Київ, 2014.

ЗМІСТ

З ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Станиціна Г.О. З історії музеїв Києва в 20-ті роки XX ст. (за архівними матеріалами)

15

Векленко В.О., Несправа М.В. Відкриття Музею хреста на Дніпропетровщині

31

Ібрагімова Л.P. Від скіфського золота до сучасних прикрас (огляд колекції з дорогоцінних металів Мелітопольського міського краєзнавчого музею)

38

Быкова М.А. История коллекции драгоценных металлов Владимиро-Суздальского музея-заповедника

51

ХУДОЖНІ ТРАДИЦІЇ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА. ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА

Бессонова С.С., Сиволап М.П., Сиволап Л.Г. Налобная золотая пластина IV в. до н.э. из Поросья

63

Величко Є.О. Типологія браслетів з сарматських пам’яток Північного Причорномор’я

pdf

86

Грибкова А.А. Олень раннескифского времени на пластинах-аппликациях из скифских курганов Украинской лесостепи

pdf

101

Клочко Л.С. Нашийні прикраси скіф’янок (ланцюжки з окремих елементів)

pdf

109

Клочко Р.В. Золоті прикраси з Мелітопольського кургану у фондах Мелітопольського міського краєзнавчого музею

pdf

130

Кропотов В.В. Датировка позднескифских золотых подвесок-лунниц из Предгорного Крыма

pdf

137

Мезенцева I.В. Бронзова прикраса з розкопок В.В. Хвойки біля села Пруси (с. Михайлівка) Черкаської області в експозиції НМІУ

pdf

145

Полидович Ю.Б. Структура и символика декора ножен скифских мечей V–IV вв. до н.э

pdf

152

Тарасенко Н.А., Вертиенко А.В. Скарабей в контексте погребального обряда скифо-сарматских племен (на материалах некрополя Илурата)

170

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Особенности изображений со сценой боя на серебряной накладке горита из кургана Солоха

189

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Композиция на круглом фаларе из кургана Большая Близница

202

ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (IV–XIV ст.)

Вакуленко Л.B. Майстерня черняхівського ювеліра з с. Сокіл на Подністров’ї

209

Вітрик І. С., Павленко Л.B. Про лімозькі емалі у київських зібраннях

pdf

220

Ієвлев М.М., Козловський А.О. Ікона св. Георгія з розкопок “Західного палацу”

226

Пекарська Л.B. Забуті скарби Десятинної церкви (за розкопками Д.В. Мілеєва 1908 та 1910 pp.)

pdf

237

Степаненко Н.О. Енколпіони з колекції хрестів Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького

250

Хардаев В.М. Наременные украшения конской узды конца X–XI веков в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

268

ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА XV–XX ст.

Аблаева У.О. Классификация традиционных украшений крымских татар, а также глоссарий национальных ювелирных изделий

285

Березова С.А., Старченко О.В. Французьке срібло в колекції МІКУ

pdf

297

Боньковська С.М. Золотарські вироби богослужбового призначення як об’єкт наукового пізнання (термінологія, спроба типологізації, основні методи дослідження)

310

Дерев’янко Н.В. Комплекс прикрас народного жіночого вбрання Чигиринщини кінця XIX – початку XX століття

328

Малюк Н.І. Деталь декору золотої митри з колекції МІКУ

pdf

334

Пак В.Ф. О ювелирном оформлении финифти в Ростове Великом во второй половине XVIII–XIX вв. (к обзору источников)

342

Бартош А.Е., Палатная С.Г. История памятного серебряного венка (из фондов Музея исторических драгоценностей Украины)

pdf

353

Попельницька О.О., Шевченко О.В. Шпага першої третини XIX ст. російського державного діяча Олександра Дмитровича Балашова в колекції НМІУ

pdf

368

Пуцко В.Г. Київський срібний хрест-мощовик 1671 р. майстра Федора Золотаря

pdf

386

Ралдугіна Т.П. Срібний вінок із Музею історичних коштовностей України – унікальна історична пам’ятка

pdf

394

Сергий Е.С. Иконографические особенности афонских и украинских деревянных резных крестов XVII–XVIII вв.: к вопросу атрибуции памятников (на материалах коллекции НКПИКЗ)

410

Терещук О.М., Мироненко T.I., Шевченко О.В. Вироби київського золотаря Івана Равича (1677–1762) в колекції НМІУ

pdf

421

Тихонова М.М. Мідна матриця для друку образу Богородиці Римської: спроба атрибуції

434

Удовиченко И.В. Исторические сюжеты на предметах немецкой торевтики (на примере стопы из коллекции МИДУ)

pdf

444

Беляева С.А., Фиалко Е.Е. Серебряный дукач из раскопок в Белгороде-Днестровском

453

Шевчук Е.Е. Полковой сувенир 1911 г. “Брянцы–Орловцамъ” “1711–1911”: к 200-летию Орловского полка

459

Сапфирова Н.Н. Украинское камнерезное искусство конца XX – начала XXI века

467

ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СЬОГОДЕННЯ

НУМІЗМАТИКА – НАУКА І МИСТЕЦТВО

Бойко-Гагарин А.С. Использование технологий ювелирного дела в фальшивомонетничестве в эпоху позднего Средневековья

479

Орлик М.В. Шедеври ювелірного мистецтва в пам’ятних монетах Національного банку України

pdf

482