Архів :

2021 р.

III Міжнародна археологічна конференція “Ольвійський форум” пам’яті В.В. Крапивіної // Емінак. Матеріали наукової конференції. – Миколаїв, 2021. – № 1 (33).

Міжнародна наукова конференція пам’яті В.В. Крутілова // Борисфеніка II (Археологічні дослідження острова Березань у контексті європейської історії). Матеріали міжнародної наукової конференції. 5-6 травня 2021 р. – Миколаїв, 2021.2020 р.

2020 р.

Всеукраїнська археологічна конференція // Іллінська Варвара Андріївна – видатна дослідниця Скіфії (до 100-річчя від дня народження). Тези доповідей. – Київ, 2020.

Археологія і давня історія України. Збірник статей. – Київ, 2020. – Вип. 3 (36).

68-а Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція. 18-19 листопада 2020 р. // Минуле і сучасне Волині та Полісся Ювелірне мистецтво. Любешівщина в історії України і Волині. Науковий збірник. – Луцьк, Любешів, 2020. – Вип. 68.

XII Міжнародна наукова конференція. Листопад 2020 р. // Проблеми історії та археології України. – Харків, 2020.

2019 р.

Археологія і давня історія України. Збірник статей. – Київ, 2019. – Вип. 4 (33).

Stratum plus. Война и мир в кочевой степи. Збірник статей. – Санкт-Петербург, Кишинев, Одесса, Бухарест, 2019. – № 3.

Археологія і давня історія України. Збірник статей. – Київ, 2019. – Вип. 2 (31).

Конференція, присвячена проблемі балансу між застосуванням традиційних для археології методик та впровадженням неінвазивних методів дослідження // To Dig or Not To Dig: інвазивні та неінвазивні методи археології. Матеріали міжнародної наукової конференції молодих вчених. – Київ: ІА НАН України, 2019.

Емінак. Науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, 2019. – № 1 (25).

I Всеукраїнський з’їзд, присвячений 100-річчю з часу заснування Інституту археології НАН України. Матеріали роботи. – Київ: ІА НАН України, 2019.

2018 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція, 1 червня 2018 р. // Історико-культурна спадщина: європейський вимір. – Львів: Інтерпрінт, 2018.

Сходознавство. – Київ: Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2018. – № 82.

Археологія і давня історія України. Збірник статей. – Київ, 2018. – Вип. 2 (27).

XI Всеукраїнська наукова конференція // Проблеми історії та археології України: Матеріали XI Всеукраїнської наукової конференції, до 60-річчю від початку дослідження Більського городища Харківським університетом (Харків, 14-15 грудня 2018 р.). – Харків, 2018.

II Міжнародна археологічна конференція // Forum Olbicum-II: пам’яті В.В. Крапівіної (до 150-річчя дослідження Ольвії). Матеріали міжнародної археологічної конференції. 4-6 травня 2018 р. – Миколаїв, 2018.

2017 р.

Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 120-річчя з дня народження Ф.А. Козубовського) // Археологія і давня історія України. Збірник статей. – Київ, 2017. – Вип. 4 (25).

Старожитності раннього залізного віку (до 100-річчя з дня народження О.І. Тереножкіна) // Археологія і давня історія України. Збірник статей. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23).

Скарбниця української культури Збірник наукових праць. – Чернігів, 2017. – Вип. 18.

2016 р.

Архіви України. – Київ, 2016. – №№5-6.

Старожитності раннього залізного віку (до 80-річчя з дня народження Б.М. Мозолевського) // Археологія і давня історія України. Збірник статей. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19).

Международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Сборник избранных статей по итогам работы конференции. Казань. 19-21 июля 2016 г. – Казань, 2016.

V науково-практична конференція. Черкаси. 12-13 листопада 2015 р. // Чигиринщина: історія і сьогодення. Матеріали конференції. – Черкаси, 2016.

Археологія та етнологія півдня Східної Європи. Збірник наукових праць, прсвячений річниці пам’яті В.А. Ромашка – д.і.н., проф. ДНУ ім. О. Гончара. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2016 р.

2015 р.

Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии // Stratum plus. Археология и культурная антропология. – Санкт-Петербург, Кишинев, Одесса, Бухарест, 2015. – № 3.

Магістеріум. Археологічні студії. – Київ, 2015. – Вип. 60.

Старожитності раннього залізного віку (до 80-річчя з дня народження Б.М. Мозолевського) // Археологія і давня історія України. Збірник статей. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15).

2014 р.

IX Международная научная конференция // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы IX Международной научной конференции (Харьков, 30-31 октября 2014 г.). – Харьков, 2014.

Боспорские исследования. – Симферополь-Керчь, 2014. – Вип. XXX.

«Актуальні проблеми археології та історії раннього залізного віку». Тематичний випуск // Наукові записки. Серія: Історичні науки. Збірник наукових праць, приурочений до 250-літтю розкопок Мельгуновського кургану. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.В. Винниченка, 2014. – Вип. 21.

2013 р.

Turagetia. Arheologie. Istorie. Antica. Serie Nova. – Extras, 2013. – Vol. 7 (XXII).

Археологический альманах. Сборник статей. – Донецьк:“Донбас”, 2013. – № 30.

2012 р.

Донецький археологічний збірник. Науковий щорічник. – Донецьк: Донецький національний університет, 2012. – № 16.

2011 р.

Вестник древней истории. – Москва, 2011. – № 4 (289).

Восточноевропейские древности скифской эпохи. Сборник научных трудов // Вестник Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского. – Воронеж, 2011. – Вып. № 1.

2010 р.

Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Матеріали та дослідження // Археологія і давня історія України. Збірник статей. – Київ, 2010. – Вип. 3.

2009 р.

Національному музею історії України – 110. Тематичний збірник наукових праць. – Київ, 2009. – Ч. 2.

Эпоха раннего железа. Сборник научных трудов к 60-летию С.А. Скорого. Серия “Археология и древняя история Украины”. – Киев-Полтава, 2009.

2001 р.

Российская археология. – Москва, 2001. – № 4.

Российская археология. – Москва, 2001. – № 3.

1998 р.

Археологія. – Київ, 1998. – № 1.

1992 р.

Археологія. – Київ, 1992. – № 3.

1984 р.

Археологія. – Київ, 1984. – № 47.