Перша половина І тис. н.е. ознаменувала новий етап історичного розвитку Східної Європи. В 370-х роках у південноукраїнські степи із Середньої Азії вдерлися кочові гунські орди, об’єднані в могутній племінний союз. Матеріали археологічних досліджень, а також писемні джерела свідчать про те, що з появою гунів у другій половині IV – першій половині V ст. на всій степовій території від Дону до Середнього Подунав’я формується нова культура кочовиків доби великого переселення народів.

Меч
IV–V ст.
Місце і час знайдення невідомі


Пряжка
IV–V ст.
Випадкова знахідка, с. Чекаренко, Крим. Розкопки 1952 р.

Пряжка
IV–V ст.
Місце і час знайдення невідомі

Діадема
IV–V ст.
З поховання, с. Стара Ігрень, Дніпропетровська обл. Розкопки 1959 р.

Накладка вуздечкова
IV–V ст.
З поховання у Красногвардійському районі Криму. Розкопки 1960 р.

Накладка вуздечкова
IV–V cт.
З поховання у Красногвардійському районі Криму. Розкопки 1959 р.