Знищивши орди печенігів, що залишилися після розгрому військами київського князя Ярослава Мудрого, пануюче положення в степах Східної Європи і Середньої Азії на наступні 200 років (середина XI – початок XIII ст.) зайняли половці. Серед курганів у степах Північного Причорномор’я виділяються групи порівняно невеликих насипів, під якими археологи знайшли половецькі поховання. Найпоширенішими знахідками в них є кінська збруя і різноманітна зброя.

Шолом
ХІІ–ХІІІ ст.
З Чингульського кургану поблизу с.Заможне, Запорізька область. Розкопки 1981 р.

Жезл
ХІІ–ХІІІ ст.
З Чингульського кургану поблизу с.Заможне, Запорізька область. Розкопки 1981 р.

Курильниця
XII – початок XIII ст.
З Чингульського кургану поблизу с.Заможне, Запорізька область. Розкопки 1981 р.

Сережка-підвіска
ХІ–ХІІІ ст.
Місце і час знайдення невідомі