Колекції музею

Пам’ятки ювелірного мистецтва доби бронзи-раннього заліза III тис. до н.е. – IV ст. н.е.:

доба бронзи (III–II тис. до н.е.)

кіммерійці (IX–VIII ст. до н.е.)

скіфи (VIII ст. до н.е. – III ст. н.е.)

сармати (II ст. до н.е. – IV ст. н.е.)

античні міста-колонії Північного Причорномор’я (VII ст. до н.е. – IV ст. н.е.)

Пам’ятки ювелірного мистецтва доби раннього середньовіччя IV–VIII ст.:

гуни (IV–V ст.)

авари (VI–VII ст.)

хозари (VII–VIII ст.)

східні слов’яни (VI–VIII ст.)

Пам’ятки ювелірного мистецтва доби давньої Русі IV–XIV ст.:

Київська Русь (XI–XIII ст.)

печеніги (X–XI ст.)

половці (XI–XIII ст.)

Золота Орда (XIII–XIV ст.)

Пам’ятки ювелірного мистецтва в Україні XVI – початку XX ст.

– пам’ятки українського ювелірного мистецтва XVI – першої чверті XX ст.

ювелірні вироби кримських татар, майстрів Середньої Азії, Кавказу та Закавказзя кінця  XVI – початку XX ст.

пам’ятки російського ювелірного мистецтва XVII – початку XX ст.

єврейське церемоніальне срібло початку XVIII – 20-х рр. XX ст.

художнє срібло Західної Європи XV – початку XX ст.