Видання по роках:

2021 р.   2018 р.    2017 р.   2016 р.  2015 р.    2014 р.   2013 р.   2012 р.    2011 р.   2010 р.  2009 р.    2008 р.   2007 р.

 

 

2021 р.

Симфонія пекторалі

До 50-річчя знайдення пекторалі з кургану Товста Могила

Науково-популярне видання (українською мовою)

Автори Білан Ю.О., Величко Є.О., Вітрик І.О., Клочко Л.С., Ліфантій О.В., Підвисоцька О.П., Полідович Ю.Б.

Київ: ДП “Державне спеціалізоване видавництво “Мистецтво”, 2021. – 183 с.: іл.

Виготовлювач – ТОВ “Бізнес-Логіка”

 

Докладніше:

Пектораль. Знахідка століття

Науково-популярне видання (українською та англійською мовами)

Авторка-упорядниця Ліфантій О.В.

Київ: Національний музей історії України, 2021. – 20 с.: іл.

 

Докладніше:

Сережки у вбранні населення Скіфії (з колекції Музею історичних коштовностей України)

Серія: “Прикраси давнього населення України”. Книга 1

Монографія (українською мовою)

Автори Клочко Л.С., Білан Ю.О., Березова С.А., Величко Є.О.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2021. – 172 с.: іл.

 

Докладніше:

Музейні читання

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 20-21 листопада 2017 р.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2018. – 274 с.: іл.

 

Докладніше:

Музейні читання

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 9-11 листопада 2015 р.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2018. – 314 с.: іл.

 

Докладніше:

Музейні читання

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 21-22 листопада 2016 р.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2017. – 236 с.: іл.

 

 

Докладніше:

Музейні читання

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 21-22 листопада 2016 р.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2017. – 236 с.: іл.

 

 

Докладніше:

2015

Музейні читання

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 10-12 листопада 2014 р.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2015. – 366 с.: іл.

Докладніше:

2014

Музейні читання

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 10-12 листопада 2014 р.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2015. – 366 с.: іл.

Докладніше:

2014

Великий курган ранньоскіфського часу поблизу села Іванковичі на Київщині

Наукове видання (українською мовою)

Автори Білан Ю.О., Солтис О.Б.

Київ: “Видавець Олег Філюк”, 2014. – 85 с.: іл.

Докладніше:

2013

Музейні читання

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 12-14 листопада 2012 р.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2013. – 378 с.: іл.

Докладніше:

2013

Українське законодавство з охорони пам’яток археології (становлення і розвиток)

Монографія (українською мовою)

Автор Рудика Н.М.

Київ: видавництво “Центр учбової літератури”, 2013. – 142 с.

 

2012

Музейні читання

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 14-16 листопада 2011 р.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2012. – 408 с.: іл.

 

2012

Христианские древности Византии в “сирийской коллекции” Б.И. и В.Н. Ханенко

Наукове видання (російською мовою)

Автори Г.А. Пескова, Л.В. Строкова

Санкт-Петербург–Київ: “Петербургское Востоковедение”, 2012. – 224 с.

Перша Академічна типографія “Наука”

 

2011

Музейні читання

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 15-17 листопада 2010 р.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2011. – 352 с.: іл.

2010

Музейні читання

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 911 листопада 2009 р.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2010. – 272 с.: іл.

 

2009

Музейні читання

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 10–12 листопада 2008 р.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2009. – 272 с.: іл.

2008

Музейні читання

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 1214 листопада 2007 р.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2008. – 260 с.: іл.

2007

Музейні читання

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 11–13 грудня 2006 р.

Київ: ТОВ “ХІК”, 2007. – 318 с.: іл.

2006

Пам’ятки України: історія та культура. Науковий часопис. Спецвипуск

Науково-популярний журнал

Київ: ДП “Редакція журналу “Пам’ятки України”, 2006. – XXXVIII. – 64 с.: іл.

2006

Музейні читання

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 5–6 грудня 2005 р.

Київ: ТОВ “ХІК”, 2006. – 284 с.: іл.

2006

Музейні читання

Матеріали наукових конференцій 2002–2003 рр.

Київ, 2006. – 208 с.: іл.

2002

Музейні читання

Матеріали наукової конференції. Грудень 2001 р.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2002. – 284 с.: іл.

2000

Музейні читання

Матеріали наукової конференції. Грудень 2000 р.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2000. – 192 с.: іл.

2000

Музейні читання

Матеріали наукової конференції. 24 грудня 1999 р.

Київ: ТОВ “ІІІ, Лтд”, 2000. – 176 с.: іл.

 

1999

Музейні читання

Матеріали наукової конференції, присвяченої 30-річчю з дня відкриття Музею історичних коштовностей України. 16 лютого 1999 р.

Київ: ТОВ “ІІІ, Лтд”, 1999. – 116 с.: іл.

Надруковано фірмою “Омега-Л”

1998

Музейні читання

Матеріали наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. 17–18 грудня 1996 р.

Київ, 1998. – 132 с.: іл.

 

1998

Музейні читання

Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 90-літтю з дня народження видатного українського археолога О.І. Тереножкіна. Музей історичних коштовностей України – 3 лютого 1998 р.

Київ, 1998. – 198 с.

1996

Музейні читання

Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Грудень 1994 р.

Київ: Типографія Інституту підвищення кваліфікації працівників культури, 1996. – 44 с.

1996

Музейні читання

Матеріали наукової конференції, присвяченої пам’яті видатного українського археолога і поета Б.М. Мозолевського (19361993 рр.). Лютий 1996 р.

Київ: Типографія Інституту підвищення кваліфікації працівників культури, 1996. – 44 с.

1995

Пам’ятки декоративно-ужиткового мистецтва із колекцій Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України

Тематичний збірник наукових праць

Київ1995: Інститут підвищення кваліфікації працівників культури,. – 84 с.

1993

Дослідження старожитностей України

Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Січень 1993 р.

1970

Античні бронзи з Піщаного. Сервіз античного бронзового посуду, знайденого в торфовищі на річці Супій поблизу с. Піщаного Черкаської області

Київ: „Мистецтво”, 1970. – 98 с.; 66 іл.

Тиражування – книжкова ф-ка „Жовтень” Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР