У 50-х роках VI ст. на історичній арені Європи з’являються кочові тюркомовні племена аварів, які відіграли важливу роль у культурному житті епохи раннього середньовіччя. В степи Північного Причорномор’я авари прийшли з Середньої Азії. В степовій зоні Східної Європи археологи знайшли незначну кількість аварських пам’яток (тому вони викликають особливу зацікавленість), що пояснюється нетривалим перебуванням аварських племен. Однак у Середньому Подунав’ї, на землях Аварського каганату, в аварських могильниках знайдено багато предметів озброєння, побуту, ювелірних прикрас тощо. В Північному Причорномор’ї та на Середньому Дунаї були поширені коштовні вироби у вигляді срібних геральдичних поясних наборів з литих фігурних пластин, що прикрашали шкіряні пояси.

Поясний набір
VI–VII ст.
З поховання поблизу смт Роздольне,
Крим. Розкопки 1966 р.

Поясний набір
Реконструкція

Поясний набір
VI–VII ст.
З поховання поблизу с. Василівка, Херсонська обл. Розкопки 1984 р.