В історії давніх слов’ян значну роль відіграли події, що відбувалися в VI–VII ст. В цей час в Східній Європі склалися великі союзи землеробських племен полян, деревлян, сіверян, уличів, тиверців та ін. Важливе місце в історичному розвитку східних слов’ян посідало Середнє Подніпров’я – земля полян-русів, майбутнє ядро першої східнослов’янської держави – Київської Русі. Полянські ювеліри виготовляли високохудожні вироби, що засвідчує вміння майстрів пристосовуватися до смаків місцевого населення та потреб ринку. Вони не лише зуміли організувати ювелірне виробництво, а й створили новий художній стиль. Металеві ювелірні вироби на території Середнього Подніпров’я представлено поодинокими знахідками. Це пальчасті фібули, браслети, сережки-підвіски тощо.

Пластини
VI–VII cт.
Зі скарбу поблизу с. Мартинівка, Черкаська область. 1909 р.

Фібула
VI–VII cт.
Зі скарбу поблизу с. Мартинівка, Черкаська область. 1909 р.