Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції. 24 грудня 1999 р. – Київ, 2000.

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЇ

Шовкопляс A.M. (м. Київ, НМІУ). K.M. Антонович і музей (до 140-річчя з дня  народження)

pdf

6

ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ

Черняков І.T., Підвисоцька О.П. (м. Київ, заповідник “Древній Київ”, МІКУ). Нижній ярус пекторалі з кургану Товста Могила

pdf

14

Виногродська Я.О. (м. Київ, ІА НАНУ). До інтерпретації зображень на платівках скіфського архаїчного головного убору

17

Клочко Л.С. (м. Київ, МІКУ). Зооморфні образи в декорі скіфських головних уборів V–IV ст. до н.е.

pdf

23

Клочко Л.С, Васіна З.О. (м. Київ, МІКУ, Інститут етнографії НАНУ). Вбрання кіммерійців (за зображеннями та археологічними матеріалами)

pdf

29

Русяєва М.В. (м. Київ. Національний університет культури). Відображення античного архітектурного декору в пам’ятках торевтики зі скіфських курганів

pdf

41

Бессонова С.С. (м. Київ, ІА НАНУ). До питання про скіфське скульптурне зображення № 2 з Національного музею історії України

45

Черненко О.Є. (м. Чернігів, Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського). Історія формування колекції Шестовицького могильника

50

Приходнюк О.М., Хардаєв В.М. (м. Київ, ІА НАНУ, МІКУ). Золотий натільний хрест із Келегей

pdf

55

Хардаев В.М., Приходнюк О.М. (м. Київ, МІКУ, ІА НАНУ). Уникальный памятник из Гладковки

pdf

59

Кияшко A.Г. (м. Київ, Національний Києво-Печерський заповідник). Давньоруські хороси ХІ–ХІII ст. До історії вивчення освітлювальних приладів середньовіччя

64

Арустамян Ж.Г. (м. Київ, МІКУ). Федір Коробкін – київський майстер срібних справ XIX ст.

pdf

67

Филипчук О.В., Арустамян Ж.Г., Климова К.І. (м. Київ, МІКУ, Головне бюро судово-медичної криміналістики МОЗ України, Національний університет культури). Атрибуція портретної мініатюри на табакерці XVIII ст.

pdf

83

Романовська Т.Ю. (м. Київ, МІКУ). Бар-мицва: традиція та атрибути 

pdf

100

АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Солтис О.Б, Білан Ю.О. (м. Київ, Обласний Центр охорони пам’яток, МІКУ).Курган ранньоскіфського часу поблизу села Іванковичі на Київщині

pdf

107

Черненко Є.В. (м. Київ, ІА HAHУ). До питання автентичності золотої пластини з колекції Романовича

114

Ольговський С.Я. (м. Київ, Національний університет культури). Робота варварських ливарників у Ольвії архаїчної доби

118

Скорий С.А. (м. Київ, ІА НАНУ). Античний посуд з Великого Рижанівського кургану

122

Лебедева К.Ю. (г. Москва, ИА РАН). Металлические ритоны в погребальной практике населения Северного Причерноморья скифского времени

pdf

126

Фиалко Е.Е. (г. Киев, ИА НАНУ). Наборы местной металлической посуды из скифских погребений

pdf

131

Симоненко О.В. (м. Київ, ІА НАНУ). Китайські і “бактрійські” дзеркала у сарматів Північною Причорномор’я

pdf

136

Крупа Т.М. (м. Харків, Харківський університет). Про красильне виробництво в Херсонесі Таврійському в античний час

144

Філюк О.В. (м. Київ, Національний університет культури). Походження підвісок “скандинавського” типу

148

Вакуленко Л.В. (м. Київ, ІА НАНУ). Поховальні пам’ятки Закарпаття в пізньоримський час

151

Комар О.В. (м. Київ, ІА НАНУ). Поясні набори Фативизського та Харівського скарбів

pdf

153

Корпусова В.Н. (м. Київ, ІА НАНУ). Символіка поховального інвентарю християнського населення Криму (могильник Золоте)

156

Варшавська М.М. (м. Київ, НМІУ). Катакомбні символічні зображення християнського мистецтва

pdf

162

Кабанець Є.П., Сирота В.В. (м. Київ, Національний Києво-Печерський заповідник). Вивчення нумізматичного комплексу XVII ст. з Ближніх печер Києво-Печерської лаври

172