Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 12-14 листопада 2007 р. – Київ, 2008.

ЗМІСТ

З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Станиціна Г.О. Архівні документи про Музей культів та побуту

6

ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ ВІД ДОБИ ЕНЕОЛІТУ ДО ПІЗНЬОРИМСЬКОГО ПЕРІОДУ

Гошко Т.Ю., Якубенко O.О. Мідні прикраси з трипільського поселення Блищака II на Тернопільщині

18

Клочко Л.C. Жіночі головні убори племен Скіфії за часів архаїки

pdf

23

Бессонова С.С. Фиала из Братолюбовского кургана. К вопросу о композиции

42

Грібкова Г.О. Образ Афіни в ювелірному мистецтві Північного Причорномор’я

pdf

53

Маслов В.Е., Дорофеев Г.Л. Бляшки с изображением руки с Северного Кавказа

62

Переводчикова E.В. Золотые оковки сосудов из I Филипповского кургана: к постановке вопроса о месте производства

64

Гунчина О.Л. Реставрация античного золотого перстня со змейкой

73

Быковская H.В. К вопросу о поясных наборах с тамгообразными знаками

75

Хардаєв В.М. Ювелірні вироби черняхівської культури із зібрання Музею історичних коштовностей України

pdf

84

Ермолин А.Л. Богатое женское захоронение в склепе № 29 некрополя Джурга-Оба

92

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Жилина H.B. Скандинавская средневековая ювелирная традиция эпохи викингов

98

Рябцева С.С., Рабинович P.A. О ювелирных украшениях с городищ типа Екимауцы – Алчедар в Молдове

116

ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ XVI–XX ст.

Тихонова М.М. Дарохранильниці останньої третини XVIII ст. із колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького – взірці бароко і рококо в металообробці

128

Сергий Е.С. Иконография православных деревянных резных крестов XVII–XVIII вв. (по материалам собрания НКПИКЗ)

140

Степаненко Н.О. Художні особливості стильових напрямів декоративно-прикладного мистецтва в інтерпретації народних золотарів: пам’ятки з фонду Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького

148

Анцишкін I.B. Плащаниця 1756 р. – оригінальний витвір українського ювелірного мистецтва

158

Попельницька О. Хрест з частинками “животворного древа Хреста Господнього” із зібрання НМІУ

pdf

160

Сердюк A.C. О Российской пробирной реформе XIX ст. и кратко о корректурах (?) орнаментов абрезов венцов окладов Смоленской Пресвятой Богородицы

163

Палатная С.Г. Ювелирные изделия фирмы Фаберже в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

172

ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ

Сита Л.Ф., Мудрицька В.Г. Борисоглібський скарб з колекції Чернігівського історичного музею імені В.В.Тарновського

184

Сердюк A.C. Атрибуции и экспертизы в аспектах значимости изографической пластики из хлебного мякиша коллекций Дмитрия Ивановича Яворницкого

190

Смирнова Н.К. Утерянный дукач

pdf

199

Ферчук А., Неліна Т. Іконка Святої Олександри майстерні Йосипа Рєбьонка у Києві

203

Березова С.А., Волковинська O.A. Аугсбургське срібло в колекції МІКУ

pdf

204

Романовська Т.Ю. Унікальна корона Тори вісімнадцятого століття з колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

215

СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Ювелірні твори О.А. Михальянца, що експонувалися на виставці “Сучасне ювелірне мистецтво України”

pdf

230

ВЕРСІЇ

Берёзкин А.П. К вопросу определения подделок

240

Перелигіна О. Фальсифікат у музейній збірці: проблема оцінки та використання

244

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

Старик A.B., Ходас В.А., Калашникова О.Л., Сердюк A.C., Мартыненко H.H. О визуально-предположительных крепежных и стилистических особенностях булавки из находок Китайгородской экспедиции (2007 г.)

252