Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 12-14 листопада 2012 р. – Київ, 2013.

ЗМІСТ

З ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ І СТВОРЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ

Бузько О.В. Архівні документи про повернення церковних цінностей в Україну

7

Сапфирова Н.Н. 160-летие со дня рождения Иосифа Абрамовича Маршака

15

Станиціна Г.О. Петро Курінний – сторінки біографії (за архівними матеріалами)

23

Якубенко Е.А. Строки биографии И.Е. Дудника: к 100-летию со дня рождения

37

ХУДОЖНІ ТРАДИЦІЇ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА

Бабенко Л.І. Золоті підвіски із Олександропольського кургану у колекції Харківського історичного музею

47

Бессонова С.С. Скифский дельфин

53

Величко Є.О. Бляшки – прикраси одягу у сарматів Північного Причорномор’я: типологія, походження, датування

pdf

64

Вертієнко Г.В. Щодо метафоричного образу стріли в іранському світі

75

Клочко Л.С. Декоративні елементи у костюмах скіфів

pdf

83

Ліфантій О.В. Дрібні пластинки із зображеннями членистоногих – прикраси одягу скіфів

pdf

100

Полидович Ю.Б. Грифон в скифской изобразительной традиции

pdf

107

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. О древнегреческих орнаментальных мотивах, встречающихся в эллино-скифской торевтике

pdf

127

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Интерпретация и истоки композиции на фаларе из кургана Большая Близница

141

ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Безкоровайна Ю.Г. Давньоруський скарб з Києва із зібрання Музею історичних коштовностей України: історія знайдення

pdf

149

Беляева С.А., Фиалко Е.Е. Матрица для изготовления поясной гарнитуры из Аккермана

154

Малюк Н.И. Алустонский клад: малоизвестные ювелирные изделия золотоордынского времени в фондах Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

159

Пивоваров С.В., Ільків М.В., Калініченко В.А. Прикраси слов’янського населення Буковини (за матеріалами поселення VIII – Х ст. в Рідківцях)

169

Пуцко В.Г. Щитик золотої діадеми з перегородчастою емаллю, знайдений у Сіренську

181

Сита Л.Ф. До питання про скарб із розкопок М.О. Макаренка біля Чернігівського Спасу

185

Скиба А.В. Ремінні оздоби з Хацьківського скарбу: реконструкція комплектності та художньо-стилістичні особливості

pdf

190

Хардаев В.М. Геральдические поясные наборы в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

202

ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ХVІ – ХХ ст.

Аблаева У.И. Украшения крымско-татарского головного убора фес

221

Арендар Г.П. Євангеліє чернігівського полковника Якова Лизогуба

233

Бартош А.Є. Золоті шати ікони Успіння Божої Матері з ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври

238

Березова С.А. Гамбургське срібло з колекції Музею історичних коштовностей України

246

Березовая С.А., Пуцко В.Г. Греческая серебряная рипида 1686 г. из Нежина

pdf

254

Боньковська С.М. Ґеорґійський потир. Архітектоніка і палеографічні особливості написів (Слова Господньої Установи) як важливі стильові ознаки євхаристійної чаші

263

Брель О.В., Шмиголь Л.О. Гаптована катапетасма ХІХ ст. з колекції музею Б. Хмельницького в Чигирині

272

Дерев’янко Н.В. Потир кінця XVII – середини XVIII ст. із фондового зібрання Національного історико-культурного заповідника “Чигирин”

279

Мальцева О.Н. Атрибуция неизвестных клейм мастеров Киевской губернии

282

Мудрицька В.Г. Предмет юдаїки із зібрання Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського

294

Ноздрина Л.Ф. Болгарские женские украшения из серебра и меди конца XIX – начала ХХ вв. в фондах Бердянского краеведческого музея

297

Палатная С.Г. История серебряного блюда из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

306

Смирнова Н.К. Дукачи с нежинским бантом в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

314

Старченко Е.В. Мастер из квартала “Къуюмджы”

pdf

318

Терещук О.В. Медальйони прочан ХІХ – початку ХХ століття із зображенням Архангела Михаїла в коллекції Національного музею історії України

pdf

326

ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ ЗБРОЇ

Мурзін В.Ю., Шлайфер І.В. Авторська зброя майстерні Віталія Шлайфера

335

Попельницька О.О. Буддійський символізм декору японського меча вакідзасі другої половини XVIII – ХІХ століття із зібрання Національного музею історії України

pdf

340

ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СЬОГОДЕННЯ

Сапфирова Н.Н. Украинское авторское искусство последней трети ХХ века как способ выражения творческой индивидуальности художников-ювелиров

357