Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 24 грудня 2020 р. – Київ, 2022

ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО

4

В

ВИДАТНІ ДІЯЧІ

5

Сорокіна С.А., Радієвська Т.М., Завальна О.М. Іван Васильович Бондар (1901-1984): життя, віддане музею (до 120-річчя від дня народження)

pdf
6-22

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ДАВНИНИ

23

Бабенко Л.І. Перший Мордвинівський – трагічна доля зразкового кургану

25-38

Величко Є.О., Вітрик І.С. Про один з типів сарматських пластин

pdf

39-45

Клочко Л.С., Білан Ю.О. Персні у вбранні населення Скіфії

pdf

46-70

Малюк Н.І. Деякі спостереження щодо емалевих «гудзиків» з колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

71-85

Полідович Ю.Б. Батоги скіфських вершників

pdf

86-100

ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО XVXX СТ.

101

Березова С. Дизайн предметів першої половини XX ст.під назвою «гільдесгаймська троянда» з колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

103-106

Березова С. Потир 1771 р. з міста Городня на Чернігівщині

pdf

107-110

Біляєва С., Фіалко О. Між Балтією та Чорним морем: традиції та мода (за матеріалами археологічних досліджень фортеці Тягинь)

110-124

Дерев’янко Н.В., Коваленко Ю.Г. Колекція традиційних жіночих прикрас кінця XIX – початку XX ст., подарована НІКЗ «Чигирин» черкаським золотарем Ю.Г. Коваленком

125-129

Підвисоцька О.П. Образ Богородиці на фініфтяних дробницях в колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

130-152

Попельницька О.О. Матриці печаток київських ремісничих цехів XIX ст.

pdf
153-163

Савченко Т.Н. Щит до сувою Тори з синагоги містаЧорнобиль у зібранні Музею історичних коштовностей України

pdf

164-168

Терещук О., Березова С. Меморіальні памятки родини Полуботків у колекції Національного музею історії України

pdf

169-174

ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СЬОГОДЕННЯ

175

Триколенко С.Т. Рослинні мотиви у ювелірних виробах Віталія Хоменко

177-184

Удовиченко І.В. Художник-ювелір як свідок часу. За матеріалами виставки Віталія Федоровича Хоменко «Спіраль часу»

pdf

185-201