Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції, присвяченої 30-річчю з дня відкриття Музею історичних коштовностей України. 11 лютого 1999 р. – Київ, 1999.

ЗМІСТ

З ІСТОРІЇ МУЗЕЮ ТА ЙОГО КОЛЕКЦІЙ

 

Старченко О.В. (м. Київ, МІКУ). З історії створення Музею історичних коштовностей України

pdf

7

Шовкопляс Г.М. (м. Київ, НМІУ). Історія створення колекції археологічних коштовностей музею

pdf

16

ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ ТА ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ

Клочко В.І. (м. Київ, ІА НАНУ). Про початок обробки дорогоцінних металів в Україні

pdf

22

Підвисоцька О.П., Горенко О.В. (м. Київ, МІКУ). Новий варіант реконструкції посудини з кургану поблизу с. Оситняжки

pdf

25

Болтрик Ю.В., Фіалко О.Є. (м. Київ, ІА НАНУ). Пружинні щипці в побуті скіфів

28

Клочко Л.С., Березова С.А. (м. Київ, МІКУ). Деякі типи металевих нашийних прикрас із скіфських поховань у колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

34

Лебедева Е.Ю. (г. Москва, МГУ). Металлические ритоны скифского времени из памятников Северного Причерноморья и Северного Кавказа

39

Русяєва М.В. (м Київ, МІКУ). Художественный образ прямостоящей Партенос на монетах и ювелирных изделиях Херсонеса

pdf

42

Русяєва М.В. (м. Київ, МІКУ). Багатофігурні композиції на чаші з кургану Гайманова Могила

pdf

49

Гаврилюк Н.А., Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (г. Киев, ИА НАНУ).Авифауна скифской торевтики

56

Крупа Т.М. (м. Харків, Харківський університет). Мистический символизм в античном херсонесском костюме

64

Вакуленко Л.В. (м. Київ, ІА НАНУ). Золоті підвіски пізньоримського часу із Закарпаття

67

Приходнюк Ю.О. (м. Київ, МІКУ). Два ранньосередньовічні скарби з території Поросся

pdf

70

Комар О.В. (м. Київ, ІА НАНУ). До інтерпретації Глодоського комплексу

pdf

72

Приходнюк О.М. (м. Київ, ІА НАНУ). Ще раз про коштовності з Малої Перещепіни

pdf

76

Черненко О.Є. (м. Чернігів, Історичний музей ім. В.В. Тарновського).Тушинський скарб X ст.

79

Черняков І.Т. (м. Київ, заповідник “Древній Київ”). Техніка виготовлення мідного горельєфа Михаїла Архангела з фронтона Михайлівського золотоверхого собору та “київська школа” металопластики кінця XVII –початку XVIII ст.

82

Мішнєва О.І. (м. Київ, Національний Києво-Печерський заповідник). До питання щодо атрибуції творів київського золотаря Івана Равича

pdf

87

Кабанець Є.П. (м. Київ, Національний Києво-Печерський заповідник).Легендарна намісна ікона Печерського монастиря

88

Арустамян Ж.Г. (м. Київ, МІКУ). Видатний твір київського майстра XIX століття з клеймом “И.Я.” у зібранні Музею історичних коштовностей України

pdf

91

Варшавская М.Н. (Киев, НМИУ). Древнейшие иудейские секты: саддукеи, ессеии фарисеи

pdf

99

Романовская Т.Е. (Киев, МИДУ). “Грозные дни”: традиция и ритуальные предметы

pdf

108