Наукова конференція “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 21-22 листопада 2016 р. – Київ, 2017.

ЗМІСТ

ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ В АРХЕОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ УКРАЇНИ

Отрощенко В.В. В.І. Бідзіля – дослідник давніх курганів

7

Скорий С.А. Борис Мозолевський – вчений і поет

14

З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Станиціна Г.О. Листи Федора Ернста в особовому фонді Данила Щербаківського в Науковому архіві

21

ХУДОЖНІ ТРАДИЦІЇ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА

Бабенко Л.І. Шарнирные петли пекторали из Толстой Могилы

pdf

37

Білан Ю.О.; Іваненко А.С. Досвід реставрації та реконструкції одного з вуздечкових наборів з кургану Товста Могила

pdf

48

Дерев’янко Н.В. Кам’яний осілок з ручкою в золотій оправі із кургану “Скіфська могила”

pdf

65

Клочко Л.С.Вбрання скіфських амазонок

pdf

71

Полидович Ю.Б. Пластина – обкладка горита из кургана первой половины V в. до н.э. у с. Ильичево (Крым)

pdf

89

ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Хардаев В.М. Шейная гривна в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

111

Малюк Н.И. Генезис морфологических и семантических особенностей змеевидных колец золотоординского времени в сравнительно-историческом контексте

pdf

119

ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ХVІ–ХХ СТ.

Бартош А.Є. Маловідома пам’ятка ювелірного мистецтва з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

135

Березова С.А. Потир зі скиту Межигірського монастиря

pdf

144

Біляєва С.О. Фіалко О.Є. Монети з коштовних металів з розкопок Аккермана та Очакова

152

Брель О.В., Діденко Я.Л. Персні-печатки ХVІІ ст. (випадкові знахідки з околиць Чигирина)

160

Палатна С.Г., Сергій О.С. Євхаристичні сюжети на літургійнихашах із зібрання Музею історичних коштовностей України

pdf

165

Сердюк А.С., Кондрашов А.А.К вопросу идентификации ювелирных изделий фирмы Лукачини

175

Синчук И.И. Тарель 1796 года из собрания Национального Художественного музея Республики Беларусь

186

Триколенко С.Т.; Триколенко О.В. Медальйон ХІХ століття з колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

196

Удовиченко І.В. Мистецька рефлексія історичних подій (на прикладі сувенірної ложки з колекції Музею історичних коштовностей України)

pdf

201

Фрасинюк О.Н., Березова С.А.Срібні потири ніжинського майстра Давида Золотаря у колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

211

Шевчук Е. Напрестольные оклады Евангелий из коллекции Черкасского областного краеведческого музея

220