Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції. Грудень 2001 р. – Київ, 2002.

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЇ

Абашина Н.С. М.Ю. Брайчевський про періодизацію історичного розвитку та зміну археологічних культур

6

ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ

Підвисоцька О.П., Черняков І.Т. Технологічні спостереження над середнім ярусом пекторалі із Товстої Могили

pdf

17

Триколенко О.В. Скіфські золоті прикраси зі скарабеями

pdf

27

Рябова В.О., Черняков І.Т. Призначення та походження великих золотих скіфських “ворварок”

pdf

41

Русяєва М.В. Мистецтво гліптики Херсонеса Таврійського перших століть нової ери

pdf

61

Березова С.А. Золоті вінки з античних некрополів Північного Причорномор’я

pdf

74

Хардаев B.М., Приходнюк О.М. Полихромные изделия гуннского времени из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

83

Черненко О.Є. Церковне начиння з Княжої гори в фондах ЧОІМ імені В.В. Тарнавського

97

Арустамян Ж.Г. К вопросу об атрибуции серебряных изделий с клеймом “И.Е.З.”

pdf

105

АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лысенко С.С. Подвески белогрудовского типа

116

Кубышев А.И., Куприй С.А. Окружение братолюбовского кургана (скифские курганы у с. Ольгино)

126

Лысенко C.Д. Новые находки бронзовых изделий эпохи бронзы и скифского времени в Киевской области

129

Вітрик I.С., Данилко Н.М. Поховання знатної скіф’янки у “Великому кургані” М.І. Веселовського

pdf

138

Клочко Л.С., Васіна З.О. Реконструкція жіночого вбрання за знахідками у “Великому кургані” М.І. Веселовського

pdf

150

Болтрик Ю.В., Фіалко О.Є. Тайники у поховальній традиції скіфів

pdf

169

Пачкова С.П. Фибулы латенской схемы из могильников зарубинецкой культуры

174

Вакуленко Л.В. Торгові шляхи та експортні товари у зовнішній торгівлі населення Карпат у III–V ст. н.е.

190

Михайлова Р.Д. Шийні гривни у складі речових скарбів X – початку XI ст. з галицько-волинських земель

199

Корпусова В.М. Поховально-вівтарні плити в історії християнського поховального обряду Криму (за матеріалами некрополів Золоте, Осовини. XIII–ХV ст.)

207

Михальчишин І.Р. До історії виникнення держави в Україні

222

Романовская Т.Е. Жизненный путь: свадьба в еврейской традиции

pdf

233

Варшавская М.Н. Исчезнут ли “чтецы” – секта караимов?

pdf

251

Слепова Т.И. Венецианский монетный двор в XII–ХV веках

260

Иваницкий А.В. Античные мотивы в современном николаевском гобелене и пэчворке

268