Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 14-16 листопада 2011 р. – Київ, 2012.

ЗМІСТ

ДО 40-РІЧЧЯ “ЗНАХІДКИ СТОЛІТТЯ”. 75 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Б.М. МОЗОЛЕВСЬКОГО

Ганжа П.К. Борису Мозолевському – державне визнання

pdf

9

Жуковський М.П. Остання таємниця Товстої Могили

pdf

12

З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Іваненко А.С., Рудика Н.М. Основні принципи наукової реставрації та їх правове забезпечення на сучасному етапі

pdf

20

Станиціна Г.О. Доля деяких археологічних пам’яток (за архівними документами НА ІА НАНУ)

25

ТВОРЧІ НАДБАННЯ ДАВНІХ МАЙСТРІВ ЗА ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА

Величко Е.А. Тенденции взаимовстречаемости металлических украшений в сарматских памятниках Северного Причорноморья

pdf

38

Вертієнко Г.В. Дзеркало в скіфській та іранській ритуалістиці

45

Грібкова Г.О. Зооморфні сюжети на пластинах-аплікаціях з курганів Дніпровського Лісостепу на основі колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

60

Клочко Л.С. Кореляція сюжетів у декорі вбрання скіф’янок

pdf

69

Кропотов В.В. О ремонте северопричерноморских фибул в сарматское время

87

Переводчикова Е.В. К вопросу о месте производства золотых оковок деревянных сосудов из Филипповки

93

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Изображения на драгоценной торевтике из кургана Солоха и пластине из села Михайловка; их связь с композициями на античных саркофагах из Сидона

105

Триколенко С.Т., Триколенко О.В. Изображение осы с пауком золотых пластинок из Мелитопольского кургана и его связь с реальностью

pdf

137

Фіалко О.Є. Прикраси у вбранні скіфських амазонок

pdf

146

Чубур А.А. Недоля Ю.Н. Булавки раннего железного века с ажурным листовидным навершием: к вопросу о типологии и ареале

154

ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЙ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ, РОСІЇ, БЄЛАРУСІ

Анцишкін І.В. Потири XVIII ст. з Нікопольської Свято-Покровської соборної церкви в колекції Нікопольського краєзнавчого музею

164

Перелигіна О.І. Раритети Львівського історичною музею: пам’ятний медальйон Михайла Драгоманова

168

Сидорчук Т.М. Колекція ритуального срібла Єврейського музею у Львові: джерелознавчий аспект (за матеріалами Центрального державного історичного архіву м. Львова)

175

Степаненко Н.О. Братина та кубок з кокосового горіха у срібній оправі з колекції Дніпропетровського історичного музею

186

Тихонова М.Н. Вкладні напрестольні стаціонарні різьблені хрести з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького: до питання атрибуції

194

Толкачева Л.И. Цибориум с клеймом Виленского цеха ювелиров из коллекции Национального исторического музея Республики Беларусь

205

Чернышов С.В. Монетные украшения как элемент социальной истории (по материалам нумизматической коллекции Трубчевского краеведческого музея)

209

ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Вітрик І.С., Павленко Л.В. Два західноєвропейських розп’яття XIII ст. з Дніпропетровської області (технологічні аспекти)

pdf

220

Журухіна О.Ю. Намисто як елемент одягу (за матеріалами давньоруських пам’яток)

227

Хардаев В.М. Грузинские перегородчатые эмали из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины: работа мастеров Грузии или Византии?

pdf

232

Чубур А.А., Турлакова Е.С. Новые находки древностей круга выемчатых “варварских” эмалей в междуречье Сейма и Десны

242

ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА XVI–XX ст.

Березова С.А. Потир з гербом В. Дуніна-Борковського з колекції МІКУ

pdf

248

Біляєва C.O., Фіалко О.Є. Пряжки-пафти Карпато-Балканського регіону на пам’ятках Північного Причорномор’я

256

Протоиерей Маноле Брихунец. Икона Успения Пресвятой Богородицы из молдавского монастыря Каларашовка

265

Векленко А.В., Векленко В.О., Мігульов О.В. Християнське срібло XIX ст. з Ігренського півострова

272

Дженкова Е.В. К вопросу об атрибуции некоторых чарок из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

279

Ковальова Н.М. Вотуми польських майстрів та фірм XVIII–XX ст.

pdf

292

Кондратикова Лилиана. Культовые церковные украшения XIX века (на примере Свято-Георгиевской церкви в Кишиневе)

302

Малюк Н.И. Перстень “барского конфедерата” из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

307

Палатная С.Г. “Святой отче Иоасафе, моли Бога о нас”

pdf

318

Попельницька О.О. Металеві хрести з фініфтями XVIII–XIX ст. роботи російських майстрів із зібрання НМІУ

pdf

327

Пуцко В.Г. Українські стаціонарні хрести XVI–XVII ст.: питання ґенези

332

Романовська Т.Ю. Шавуот: традиція, атрибути і пам’ятки ювелірного мистецтва (два унікальних експоната з колекції Музею історичниих коштовностей України)

pdf

343

Сердюк А.С. Редкие примеры применения подфондонной запечатлевающей фотографии в изделиях ювелирного искусства Российской империи

354

Удовиченко И.B. Потир с вкладной надписью Никифора Грибовского

pdf

361

СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО

Сапфирова Н.Н., Сердюк А.С. Треугольная форма в произведениях современных мастеров ювелирного искусства

372

Вуколова Е., Полоз Т., Пономаренко О. О соблюдении современных таможенных правил при оформлении и провозе ювелирных изделий через государственную границу Украины

386