Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 20-21 листопада 2019 р. – Київ, 2021.

ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО

3-4

ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ

5

Клочко Л.С., Березова С.А. Історія Музею історичних коштовностей України в особистостях. Оксана Давидівна Ганіна

pdf

7-19

Іллінський А.О., Саєнко В.М. З листів Бориса Мозолевського до Олексія Тереножкіна та Варвари Іллінської

20-34

ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ

35

Білан Ю.О., Шевченко І.В. Золоті вироби скіфського часу з розкопок Л.П. Крилової на Криворіжжі у зібранні Музею історичних коштовностей України

pdf

37-59

Величко Є.О., Полідович Ю.Б. Колекція предметів скіфо-античного часу у зібранні Б.І. та В.Н. Ханенків: шляхи формування

pdf

60-80

Сергій О.С. Іконографія церковних чаш XVIII століття (на прикладах пам’яток колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)

81-89

Березова С.А. Срібні вироби віденських ювелірів XVIIXIX століття в колекції МІКУ

pdf

90-108

ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ ЗА ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА

109

Ільчишин В.В., Ольговський С.Я. Тимчасова ливарна майстерня скіфського часу на Львівщині і деякі питання металообробки в ранньому залізному віці

111-116

ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СЬОГОДЕННЯ

117

Барбалат О.В. Старовинна техніка гарячої емалі в умовах інтенсифікації виробництва ювелірних прикрас у творчості сучасного українського майстра Роіні Хуцидзе

119-126

Дрокін С.А. Сучасне ювелірне мистецтво. Традиції та інновації

127-135

Луць С.В. Художня емаль як мова формотворення в сучасному ювелірстві

136-143

Удовиченко І.В. Творчість художника-ювеліра Володимира Балибердіна: традиція в епоху змін

pdf

144-160