https://goldenukr.com.ua/ffiles/conference/2000_08_12.jpg

Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції. Грудень 2000 р. – Київ, 2000.

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЇ

Корпусова В.М. В.П. Петров як історіософ

6

ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ

Квасниця В.М., Бондаренко І.М., Підвисоцька О.П. Про хімічний склад золотих виробів скіфського періоду

pdf

14

Клочко Л.С., Васіна З.О. Жіноче вбрання населення чорноліської культури

pdf

26

Березова С.А. Персні із скіфських пам’яток в колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

41

Русяєва М.В. Образ Геракла на пам’ятках ювелірного мистецтва IV ст. до н.е. з Північного Причорномор’я

pdf

53

Триколенко О.В. Ажурні золоті платівки із зображенням маленьких степових істот (до вивчення знахідок з Мелітопольского кургану)

pdf

63

Гершкович Я.П., Якубенко О.О. Календарний фриз на посудині бронзової доби з Аксютинських курганів

pdf

72

Приходнюк О.М. Наручні браслети із ранньосередньовічного шару Пастирського городища

pdf

81

Арустамян Ж.Г. Київський майстер срібних справ Федір Михайловський

pdf

89

Романовская Т.Е. Жизненный путь: “брит-мила” и выкуп первенца

pdf

106

Пачкова С.П. О возможном месте находок у с. Вишенки вещей латенского и римского времени из коллекций В.В. Хвойко и Ф.П. Яновского

120

Шовкопляс Г.М. Мистецькі твори у зібранні В.В. Хвойка

pdf

131

Пуцко В.Г. Візантійська камея із київської збірки

pdf

141

АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Болтрик Ю.В., Фіалко О.Є. Сліди скіфського нападу на Трахтемирівське городище

146

Скорый С.А. Погребальный обряд Большого Рыжановского кургана в контексте погребальных древностей скифской эпохи Северного Причерноморья

149

Крупа Т.М. Дослідження тканини IV ст. до н.е. з розкопок некрополя Беш-оба (Ак-кая. Курган 4. Поховання 2)

152

Вакуленко Л.В. Фібула з емаллю II ст. н.е. з могильника Верхня Липиця на Придністров’ї

156

Андраш Д.В. Роль микробиологического анализа в оценке степени сохранности археологических памятников (археологической органики)

165

Варшавская М.Н. Не сотвори себе кумира

pdf

168