Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції 2002-2003 рр. – Київ, 2006.

ЗМІСТ

ПЕРСОНАЛІЇ (з історії науки)

Станицына Г.А. Письма Н.Ф. Беляшевского (1867–1926 гг.) в личном фонде В.В. Хвойки (1850–1914)

6

Корпусова В.М. В. Петров (Домонтович): трипільська спадщина в історії України

14

ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ

Клочко Л.С., Шаміна Т.П. Золоті аплікації з поховання скіфського воїна

pdf

26

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Умовна колористична тепло-холодність у скіфській торевтиці (срібна з позолотою чаша із кургану Гайманова Могила)

pdf

32

Саєнко В.М. Бляхи-“півники” скіфської вузди

40

Березова С.А, Волковинська О.А. Вроцлавське срібло із зібрання МІКУ

pdf

49

Романовська Т.Ю. Трапеза, оточена святістю

pdf

59

АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Михальчишин І.Р. До проблеми індоєвропейської прабатьківщини

72

Козлова І.О. Образ варвара за “Історією в дев’яти книгах” Геродота

81

Крупа Т.Н. Женщина в свете античной эротики: традиционные взгляды и реальность

90

Бессонова С.С., Романюк В.В. Оборонительные сооружения скифского времени в г. Тараща и Змиевы валы

107

Данилко Н.М., Куприй С.А. Погребение воина-дружинника у с. Мирное

119

Вакуленко Л.В. Соціальна стратифікація населення Прикарпаття III–IV ст. н.е.

125

Приходнюк О.М., Фоменко В.М. Ранньосередньовічні поховання кочовиків із с. Христофорівка Миколаївської області

133

Черненко Е.Е. Новые данные о столице князя Игоря Святославича (по материалам раскопок 2003 г.)

145

АРХЕОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ СТАРОВИНИ

Рябова В.О., Черняков I.Т. Технології литва за втраченими восковими моделями у Скіфії

pdf

155

Ольговський С.Я. Обробка кольорових металів у басейні Сіверського Донця

164

Старченко О.В. Експрес аналіз художніх предметів з дорогоцінних металів

pdf

172

Торопкова К.А. Товарознавча експертиза предметів сервірування столу, виготовлених з дорогоцінних металів

178

Татарінцева К.В. Товарознавча експертиза та оцінка різьблених виробів з коштовного каміння, що мають історико-культурну значущість

187

Астахова Е.В. Что первично: гигиена или культовые обряды, с точки зрения биолога?

195