Колекції, розташовані на другому поверсі:

Аванзал, зали №№ 1-4а. Пам’ятки ювелірного мистецтва доби бронзи–раннього заліза III тис. до н.е. – IV ст. н.е.

Зали №№ 1-4а. Пам’ятки ювелірного мистецтва доби бронзи–раннього заліза III тис. до н.е. – IV ст. н.е.

Античні міста-колонії Північного Причорномор’я

Зал № 4 (а). Сармати (II ст. до н.е. – IV ст. н.е.)

Зал № 4б. Пам’ятки ювелірного мистецтва доби раннього середньовіччя IV–VIII ст.

Зал № 5.  Пам’ятки ювелірного мистецтва доби Київської Русі IX–XIII ст. і Золотої Орди XIІІ–XIV ст.

Колекції, розташовані на першому поверсі:

Зал № 6. Пам’ятки українського ювелірного мистецтва XVI – першої чверті XIX ст.

Зал № 7. Пам’ятки російського ювелірного мистецтва XVII – початку XX ст.

Зал № 8. Єврейське культове срібло початку XVIII – 20-х рр. XX ст

Зал № 9. Художнє срібло Західної Європи XV – початку XX ст