Четвертий зал (б)

Зал №4б. Пам’ятки ювелірного мистецтва доби раннього середньовіччя IV–VIII ст.

План

Вітрини 1-4

Вітрини 5-7

 

У цьому залі маєте можливість ознайомитися зі сторінками історії кочових скотарських племен: гунів (IV–V ст.), аварів (VI–VII ст.), хозарів (VII– VIIІ ст.), що мешкали в українських степах, та осілих хліборобських племен черняхівської культури (III–V ст.), кримських готів (VI–VII ст.) і східних слов’ян, що господарювали у лісостеповій та лісовій смугах України з VI ст.

Розглядаючи ювелірні прикраси VI–VII ст., знайдені в скарбах на території Середнього Подніпров’я, де проживали поляни-руси, а також коштовності, що були виготовлені в слов’янських ремісничих центрах у VIІ–VIIІ ст. Ви дізнаєтесь, як на слов’янських землях розвивались ювелірні техніки та ювелірна справа загалом; як сережки і скроневі підвіски, антропоморфні фібули розкривають не тільки естетичні смаки, але й язичницькі релігійні уявлення слов’ян.