Зал №5. Пам’ятки ювелірного мистецтва
доби Київської Русі (IX–XIII ст.) та Золотої Орди (XIII–XIV ст.)

Вітрини 11-13

Вітрини 9,12-13,16

Вітрини 12-15

План

Вітрини 1-6,16

Вітрини 5-9,16

У залі №5 можна дізнатись про розвиток ювелірної справи у Київській Русі – від її становлення наприкінці ІХ ст., розквіту за часів Володимира Святославича та Ярослава Мудрого (ХІ – першої половини ХІІІ ст.) і аж до монголо-татарської навали (1237–1240 рр.). Ви дізнаєтесь також про кочові скотарські племена, що мешкали в той самий час у степах і були сусідами Київської Русі: печенігів (Х–ХI ст.), половців (ХІ–ХІІІ ст.), монголо-татар Золотої Орди (XIII–XV ст.).

Ви побачите, які прикраси робили в князівських ювелірних майстернях Києва та у Візантії, які коштовності носила давньоруська княжна, що ховали у землі слов’яни перед загрозою навали кочових орд. Побачите гроші Русі, ґудзики, які коштували дорожче, ніж увесь костюм князя.