Оглядова екскурсія Cкарбницею Національного музею історії України

Оглядова екскурсія Cкарбницею Національного музею історії України проводиться по експозиції, розташованій на двох поверхах у 9-ти залах. Під час її проведення можно познайомитись з розвитком ювелірного мистецтва від доби бронзи до сучасності.

Екскурсію розпочинаємо на другому поверсі, де Ви почуєте про події сивої давнини. Об’єктом Вашої уваги стануть матеріали археологічних досліджень: прикраси зброї, вузди, вбрання, ритуальних речей, а також особисті прикраси, які віддзеркалюють культуру кіммерійців, скіфів, сарматів – племен, що владарювали на території сучасної України більш ніж тисячу років – з ІX ст. до н.е. до IV ст. н.е. Далі на Вас чекає розповідь про коштовні оздоби, притаманні тюркомовним народам – гунам, аварам, печенігам, половцям, що змінювали один одного в степовій зоні України з IV до XIV ст., а також золотоординській знаті. Неабиякий інтерес становлять вироби східнослов’янських ювелірів VI–VIII ст. та майстрів Київської Русі ІХ–ХІІІ ст.

В експозиції, розміщеній на першому поверсі, Ви знайомитесь з декоративно-ужитковим мистецтвом XVI–XX ст.: творами ювелірів Східної, Центральної та Західної Європи, Кавказу та Середньої Азії В одному з залів представляємо унікальну колекцію срібної юдаїки початку XVIII – 20-х рр. XX ст., яка складається з пам’яток єврейської культури, багатьом з яких немає аналогів у світі.

План розташовання залів на другому поверсі:

Аванзал – вирізки ґрунту з похованням скіфської цариці з дитиною у кургані Товста Могила поблизу м. Покров Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл. Розкопки Б.М. Мозолевського, 1971 р.

Зали №№ 1-4а – Пам’ятки ювелірного мистецтва доби бронзи–раннього заліза III тис. до н.е. – IV ст. н.е.

Зал № 4б – Пам’ятки ювелірного мистецтва доби раннього середньовіччя IV–VIII ст.

Зал № 5 – Пам’ятки ювелірного мистецтва доби Київської Русі IX–XIII ст. і Золотої Орди XIІІ–XIV ст.

В експозиції, розміщеній на першому поверсі, Ви знайомитесь з декоративно-ужитковим мистецтвом XVI–XX ст.: творами ювелірів Східної, Центральної та Західної Європи, Кавказу та Середньої Азії В одному з залів представляємо унікальну колекцію срібної юдаїки початку XVIII – 20-х рр. XX ст., яка складається з пам’яток єврейської культури, багатьом з яких немає аналогів у світі.

План розташовання залів на першому поверсі:

Перший поверх

Зал №6. Пам’ятки українського ювелірного мистецтва XVI – початку XX ст.

Зал №7. Пам’ятки російського ювелірного мистецтва XVII – початку XX ст.

Зал №8. Єврейське культове срібло початку XVIII – 20-х рр. XX ст.

Зал №9. Художнє срібло Західної Європи XV –початку XX ст.