Сережки у вбранні населення Скіфії (з колекції Музею історичних коштовностей України)

Серія: “Прикраси давнього населення України”. Книга 1

Монографія (українською мовою)

Автори Клочко Л.С., Білан Ю.О., Березова С.А., Величко Є.О.

Київ: ТОВ “Фенікс”, 2021. – 172 с.: іл.

 

 

 

Рекомендована до друку науково-методичною радою Національного музею історії України (протокол № 4 від 12.04.2017 р.)

Рецензенты:

Скорий С.А., доктор іст. наук, доцент, зав. Відділу археології раннього залізного віку, професор (Інститут археології НАН України); Мурзін В.Ю., доктор іст. наук, професор, Лауреат Державної премії України (Мелітопольський інститут державного та муніципального управління); Полін С.В., канд. іст. наук, ст. наук. співробітник Відділу археології раннього залізного віку, професор (Інститут археології НАН України)

Монографія відкриває серію видань “Прикраси давнього населення України”. Праця присвячена науковому аналізу археологічних матеріалів скіфського часу (VII–IV ст. до н.е.), а саме сережок різних типів, знайдених у лісостеповій і степовій зонах на території сучасної України. У каталозі, представлено детальний опис сережок усіх груп та їх аналогії.

Дане наукове видання призначене для всіх, хто цікавиться історією України та її археологічними пам’ятками.

Літературне редагування Клочко Л.С., Білан Ю.О.

Художнє оформлення Білан Ю.О.

Коректура Панченко М.В.

Комп’ютерна верстка Білан Ю.О.

Дизайн, макет Панченко М.В.

Фотографування Клочко Д.В.

Мапи Онищенко О.А.

В дизайні тексту та обкладинки використані графічні реконструкції скіфського вбрання роботи Васіної З.О. (здійснені за консультації Клочко Л.С.)