2021 р.

Симфонія пекторалі

До 50-річчя знайдення пекторалі з кургану Товста Могила

Науково-популярне видання (українською мовою)

Автори Білан Ю.О., Величко Є.О., Вітрик І.О., Клочко Л.С., Ліфантій О.В., Підвисоцька О.П., Полідович Ю.Б.

Київ: ДП “Державне спеціалізоване видавництво “Мистецтво”, 2021. – 183 с.: іл.

Виготовлювач – ТОВ “Бізнес-Логіка”

Докладніше:

Колектив авторів висловлює щиру подяку за допомогу у підготовці альбому Олександрі Бузько, Сергію Скорому, Сергію Поліну (Інститут археології НАН України), Леоніду Бабенко (Харківський історичний музей)

Видання присвячене 50-річчю знайдення шедевра давнього мистецтва – золотої пекторалі у скіфському кургані Товста Могила на Дніпропетровщині. Короткі розвідки дають можливість дізнатися про неперевершене відкриття Бориса Мозолевського, який очолював археологічну експедицію, а також про історію дослідження Товстої Могили, технологію виготовлення пекторалі, пошуки науковців у розгадуванні її таємниць і сучасне сприйняття образу унікального твору мистецтва. Тексти супроводжуються фото, схемами, об’ємним переліком літератури та словником-довідником. В альбомній частині вміщено фото окремих сцен та деталей пекторалі.

Видання розраховане на широкий загал поціновувачів стародавнього мистецтва

Відповідальний редактор – к.і.н. Юрій Полідович

Головний редактор – Ніна Прибєга

Дизайн, макетування та художньо-технічне редагування Андрія Прибєги

Коректура Юлії Дворецької

Літературний редактор – Ковальова Оксана

Дизайн – Андрій Прибєга

Фотозйомка пекторалі – Клочко Дмитро

У виданні використані фото з Наукового архіву Інституту археології НАН України, особистих архівів Євгена Черненка ті Віри Мозолевської