https://goldenukr.com.ua/ffiles/conferentsii/1999_zbirnyk-nmiu/1999_zb-nmiu-100_1-2.jpg

Наукова конференція НМІУ // Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи (матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з заснування музею). – Київ, 1999.

ЗМІСТ

Клочко Л.С., Березова С.А. Гривни зі скіфських поховань в колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

55-56

Русяєва М.В. Особливості побудови експозиції та міфологічний сюжет на золотих окуттях скіфських парадних горитів “чортомлицької серії”

pdf

70-71

Строкова Л.В. Василицький скарб з Черкащини із зібрання НМІ України та його філіалу – Музею історичних коштовностей України

pdf

75

Черняков І.Т., Підвисоцька О.П. Технологічні та художні особливості пекторалі з Товстої Могили

pdf

77-78

Арустамян Ж.Г., Филипчук О.В., Климова К.І. Атрибуція портретної мініатюри на табакерці XVIII ст.

pdf

98-99

Волковинская Е.А. Западноевропейское серебро в собрании Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

101-102

Романовская Т.Е. Кидушные стаканы и их место в еврейской традиции

pdf

112-113

Терещук О.М. Український скляний фігурний посуд XVIII ст. у збірці Національного музею історії України

pdf

116-117