Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Грудень 1994 р. – Київ, 1996

 

ЗМІСТ

ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ

Клочко Л.С. Етнолокальні особливості скіфського костюму

pdf

4

Березова С.А. Так звані “фігурні” сережки з колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

6

Булгакова В.И. Египетская поливная керамика XII–XIV вв. из Херсонеса

10

Яушева-Омельянчик P.M. Лисянський скарб монет XVIII ст. (знахідка 1960 р.)

pdf

12

Арустамян Ж. Г. Спадщина Івана Вінниковського – видатного київського ювеліра XIX ст.

pdf

16

Волковинська О.А. Римоніми у зібранні Музею історичних коштовностей України

pdf

18

Романовська Т.Ю. Бсаміми у зібранні Музею історичних коштовностей України

pdf

19

Варшавська М.М., Пустовіт Л.Г. Символи вічності (за матеріалами колекції “Єврейське срібло  XVIII – поч.  XX  ст.”  з  Музею  історичних коштовностей України)

pdf

22

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Харченко О.М. Мистецтво первісного суспільства Євразії у зв’язку із змінами господарчо-культурних типів

25

Гаврилюк Н.О., Крижицький С.Д., Тимченко М.П. Система керування базою археологічних даних “Поселення”

27

Болтрик Ю.В., Фіалко О. Є. Повернення до Чмиревої Могили

30

Русяєва М.В. Ідеалізація скіфів Ефором

pdf

32

Білан Ю.О. Скіфські кургани біля с. Марьянівка на Миколаївщині

pdf

36

Приходнюк О.М. Трубчевський скарб антської доби

38

Вакуленко Л.В. Поховальні конструкції в Карпатських курганах

40

Філюк О.В. Джерелознавча база металургійного виробництва у І тис. на Україні

42