Музей історичних коштовностей УРСР
Фотопутівник (українською мовою, резюме англійською мовою)
Київ: “Мистецтво”, 1984. – 191 с., іл.

Автори-упорядники: Ганіна О.Д., Старченко О.В., Арустамян Ж.Г., Гарбуз Б.Б.

Автор вступної статті Лаукарт Л.І.

Рецензент Тищенко А.Д.

Художник: Корбут Р.І.

Фото: Жидченко В.С., Міндель Б.А., Фрідлянд А.Б., Чупринін В.А.

Завідуючий редакцією Павловський С.С.

Редактор Філатова О.І.

Редактор англійського тексту Сандакова О.Б.

Художній редактор Нестеренко Н.В.

Технічний редактор Ніколєнко Л.Л.

Коректор Волох В.Г.

Зміст

Пам’ятки ювелірного мистецтва скіфського часу (с. 11)

Ювелірне мистецтво східних слов’ян та Київської Русі (с. 63)

Ювелірне мистецтво доби великого переселення народів на території України  (с. 63)

Ювелірне мистецтво східних слов’ян  (с. 64)

Ювелірне мистецтво Київської Русі  (с. 75)

Ювелірне мистецтво XVI – першої чверті XX ст. (с. 103)

Російське ювелірне мистецтво XVII – початку XX ст.  (с. 129)

НУМІЗМАТИКА  (с. 143)

Монети Стародавньої Греції  (с. 143)

Монети Римської республіки  (с. 147)

Монети Римської імперії  (с. 148)

Монети Візантії і Трапезунду (с. 150)

Монети Давньої Русі і Росії  (с. 151)

Монети РРФСР и СРСР (с. 164)

Монети держав світу (с. 171)

Ордена і медалі  (с. 178)

На 1-й сторінці обкладинки: шитво перлами. Україна. XVII ст.