Музей історичних коштовностей України
Буклет (українською та англійською мовами)
Київ: “Час”, 1990
Тиражування – Київська фабрика друкованої реклами ім. XXVI з’їзду КПРС

Упорядники:

Лаукарт Л.І., Підвисоцька О.П., Хардаєв В.М., Арустамян Ж.Г., Гарбуз Б.Б.

Редактор Зигуля І.В.

Художник Заварзін Є.Ю.

Фотограф Жидченко В.С.

Художній редактор Мистецька С.А.

Технічні редактори Журбенко Н.А., Мироненко І.О.

Коректор Лазарева І.В.

Зміст:

Скіфо-античний розділ

Мистецтво кочових народів

Ювелірне мистецтво Росії

Ювелірне мистецтво України

Відділ нумізматики та фалеристики

На 1-й сторінці обкладинки: вхід до Музею.

На 4-й сторінці обкладинки: пектораль. IV ст. до н.е.