Музей історичних коштовностей України
Альбом (українською, вступна стаття українською та англійською мовами). Науково-популярне видання
Київ: Державне підприємство “Державне спеціалізоване видавництво “Мистецтво”, 2011. – 64 с.: іл.
Надруковано ПП “Фірма “Гранмна”

Керівники проекту Чайковський С.М., Ковтанюк Н.Г., Яценко В.В.

Вступна стаття Строкової Л.В.

Упорядкування та текстівки Строкової Л.В., Грібкової Г.О., Величко Є.О., Хардаєва В.М., Рудики Н.М., Березової С.А., Палатної С.Г.

Фотозйомка Клочка Д.В.

Координатор проекту Прибєга Н.Д.

Художнє оформлення, макет і комп’ютерне верстання Буркута П.М.

Переклад вступної статті англійською мовою Подшибіткіної О.К.

Редактор Вакуленко А.Л.

Редактор англійського тексту Подшибіткіна О.К.

Художньо-технічні редактори Буркут П.М., Кудь Ю.Г.

Коректори Шугай Н.М., Торпинич Л.С.