Національний музей історії України
Альбом (українською, статті й текстівки англійською мовами). У двох томах. Том 2
Київ: Державне підприємство “Державне спеціалізоване видавництво “Мистецтво”, 2012. – 336 с.: іл.
Надруковано ТОВ “Новий друк”.

Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою “Українська книга” 2012 року

До другого тому двотомного видання “Національний музей історії України” ввійшли унікальні твори образотворчого та декоративно-ужит­кового мистецтва, рукописні документи, стародруки, нумізматика та зброя зі збірки Національного музею історії України та його філії – Музею історичних коштовностей України

У виданні представлено 10 речей XVII – кінця XIX ст. із колекції Музею історичних коштовностей України: митра і сакос (головний убір і одяг митрополита), поручі і палиці (деталі облачення священика), хрести благословенні і напрестольний, а також сура – посудина для сервірування столу

Керівники проекту Чайковський С.М., Ковтанюк Н.Г., Яценко В.В.

Передмова генерального директора Чайковського С.М.

Керівник авторського колективу Ковтанюк Н.Г.

Автори: заступник генерального директора Ковтанюк Н.Г. (наукове редагування), завідувач відділу Іванова О.В., завідувач відділу Зразюк 3.О., завідувач відділу Литовченко А.В., провідний науковий співробітник Андріуца А.С., старший науковий співробітник Шевченко О.В.

Автори-упорядники (каталог, текстівки): Авер’янова Л.І., Андріуца А.С., Барашкова О.К., Березова С.А., Васильєва А.Л., Вітрянська А.В., Дубіцька В.В., Зразюк 3.О., Іванова О.В., Іванова О.П., Литовченко А.В., Мироненко Т.І., Романовська Т.Ю., Чорнобаєва О.В., Шевченко О.В.

Фотозйомка Клочка Д.В.

Дизайн Прибєги А.Л.

Переклад тексту англійською мовою Подшибіткіної О.К.

Координатор проекту Прибєга Н.Д.

Редактор Вакуленко А.Л.  за участю Горпинич Л.С.

Редактор англійського тексту Подшибіткіна О.К.

Художньо-технічний редактор Прибєга А.Л.

Коректор Горпинич Л.С.