Музей історичних коштовностей УРСР
Альбом (українською та англійською мовами, резюме німецькою, російською і французькою мовами)
Київ: “Мистецтво”, 2004. – 464 с.: іл.
Надруковано ЗД “Бліц-Принт”
Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за Програмою випуску соціально значущих видань

Вступні статті: Чайковський С.М., Римар П.О., Строкова Л.В., Старченко О.В.

Статті до розділів: Баглей В.О., Березова С.А., Волковинська О.А., Клочко Л.С., Підвисоцька О.П., Романовська Т.Ю., Хардаєв В.М.

Автори-упорядники каталогів: Березова С.А., Білан Ю.О., Волковинська О.А., Вольвах Т.А., Клочко Л.С., Підвисоцька О.П., Романовська Т.Ю., Старченко О.В., Хардаєв В.М., Шаміна Т.П.

Фотозйомка Андрєєва М.К.

На авантитулі – Сіденко А.I. Музей історичних коштовностей України (Koвнipовський корпус Києво-Печерської лаври. XVII–XVIII ст.). Офорт. 1986

Художнє оформлення, макет і комп’ютерна верстка Прибєги А.Л.

Переклад англійською мовою Гордєєвої Т.О., Горської О.В., Подшибіткіної О.К.

Переклад резюме німецькою мовою Бобровницького Ю.А.

Переклад резюме французькою мовою Кобушкіної О.С.

Координатор проекту Прибєга Н.Д.

Редактор Вакуленко А.Л.

Редактор англійського тексту Подшибіткіна О.К.

Художній редактор Прибєга А.Л.

Технічний редактор Гавриленкова С.М.

Коректори Гайдук С.I., Шугай Н.М.