I Всеукраїнський з’їзд, присвячений 100-річчю з часу заснування Інституту археології НАН України. Матеріали роботи. – Київ: ІА НАН України, 2019.

Секція: ПЛЕМЕНА РАННЬОГО ЗАЛІЗНОГО ВІКУ І АНТИЧНИЙ СВІТ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

Ю. Б. Полідович, Є. О. Величко, Ю. О. Білан
ВИРОБИ ЗООМОРФНОГО МИСТЕЦТВА СКІФСЬКОГО ЧАСУ У КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ ІСТОРИЧНИХ КОШТОВНОСТЕЙ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

pdf

361-370