II Міжнародна археологічна конференція // Forum Olbicum-II: пам’яті В.В. Крапівіної (до 150-річчя дослідження Ольвії). Матеріали міжнародної археологічної конференції. 4-6 травня 2018 р. – Миколаїв, 2018.

Евгения Величко
ОЛЬВИЙСКИЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ СОБРАНИЯ ХАНЕНКО В КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ УКРАИНЫ

pdf

53-54

Ірина Вітрик, Олександр Кузьміщев
КІСТЯНИЙ ГРАЛЬНИЙ НАБІР З ОЛЬВІЇ

pdf

68-70

Оксана Ліфантій
ОБРАЗИ ГОРГОНИ МЕДУЗИ, ЗМІЄДІВИ Й АФІНИ НА КОШТОВНИХ АПЛІКАЦІЯХ ОДЯГУ СКІФІВ

pdf

127-130