Всеукраїнська археологічна конференція // Іллінська Варвара Андріївна – видатна дослідниця Скіфії (до 100-річчя від дня народження). Тези доповідей. – Київ, 2020.

Величко, Є. О., Полідович, Ю. Б.
Невідомий комплекс з розкопок С. А. Мазаракі поблизу с. Будки Роменського повіту Полтавської губернії 

pdf

16-19

Клочко Л. С.
Гюнівська пластина: образи та сюжет

pdf

40-43

ЛіфантійО.В.
Проблема походження традиції декору ранньоскіфського костюма еліти.
Lifantii, O.V.The Problem of Early-Scythian Elite Costume Decoration Origin

pdf

59-62