Науково-практична конференція Національного музею історії України “Історія формування колекції”, присвяченої 120-річчю НМІУ (23-24 травня 2019 р.) // Науковий вісник Національного музею історії України. Збірник наукових праць. – Київ, 2019. – Вип. 4.

ЗМІСТ

МУЗЕЙНІ КОЛЕКЦІЇ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО. ДАВНЯ ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

Вітрик І.С. Лунниця з Ольвійської колекції МІКУ

pdf

63-68

АРХЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ

Білан Ю.О., Онищенко О.А. Методика тривимірного реконструювання скіфських поховальних пам’яток на прикладі Великого кургану ранньоскіфського часу поблизу села Іванковичі на Київщині

pdf

370-384

ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО І МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА

Удовиченко І.В. Битва з чудовиськом: язичницька, християнська та постмодерністська версія, зображена на предметах ювелірного мистецтва

pdf

491-503

Березова С.А. Твори Матвія Наруновича в колекції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історчї України

pdf

504-519

Палатна С. Г., Дженкова О. Чарки з горизонтальними ручками XVII–XX ст. із колекції МІКУ

pdf

520-533

Фрасинюк О.Н. Дукач – традиційна прикраса української жінки XVII – початку XX ст. за матеріалами виставки “Сонце на намисті. Дукач”

pdf

534-540

Удовиченко І.В. Ювелірна творча майстерня “PALAMARCHUK“: гармонія інь і ян

pdf

568-578

Київ, 2019: Національний музей історії України. – 742 с.: іл.

Відповідальний редактор Б.К. Патриляк

Доповіді співробітників МІКУ на секціях в НМІУ

Секція: АРХЕОЛОГІЯ ТА ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Ліфантій О.В. Віднайдення речей з розкопок біля с. Васильків у колекціях НМІУ та ХІМ ім. М.Ф. Сумцова

Секція: ІСТОРІЯ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА

Удовиченко І.В. Битва з чудовиськом: язичницька, християнська та постмодерністська версія, зображена на предметах ювелірного мистецтва

Удовиченко І.В. Ювелірна творча майстерня “PALAMARCHUK“: гармонія інь і ян

Величко Є.О., Полідович Ю.Б. Зображення качок у скіфській колекції Музею історичних коштовностей України

Палатна С.Г., Дженкова О. Чарки з горизонтальними ручками XVII–XX ст. із колекції МІКУ

Клочко Л.С. Міфічні образи в декорі вбрання населення Скіфії

Вітрик І.С. Лунниця з Ольвійської колекції МІКУ

Савченко Т.М. Щит до сувою Тори з синагоги Чорнобиля

Фрасинюк О.Н. Дукач – традиційна прикраса української жінки XVII –початку XX ст. за матеріалами виставки “Сонце на намисті. Дукач”

Березова С.А. Твори Матвія Наруновича в колекції НМІУ – МІКУ

Секція: АРХЕОЛОГІЯ ТА ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Малюк Н.І. Захисний обладунок-кольчуга воїна-кочовика з кургану біля с. Ковалі Черкаської обл.: музейний шлях одного археологічного комплексу.