Памятки декоративно-ужиткового мистецтва із колекцій Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Тематичний збірник наукових праць. 1993 р. – Київ, 1993.

ЗМІСТ

Русяєва М.В. Естетичні принципи відображення скіфів у грецькій торевтиці

pdf

8

Клочко Л.С. Скіфський дитячий костюм

pdf

28

Арустамян Ж.Г. Максим Бишевський – київський майстер-срібляр XIX століття

pdf

51

Арустамян Ж.Г. Ювелірна фабрика Йосипа Маршака

pdf

63

Гарбуз Б.Б. Реконструкція київського скарбу саманідських дірхемів

74