Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції, присвяченої памяті видатного українського археолога і поета Б.М. Мозолевського (1936-1993 рр.). Музей історичних коштовностей України. Лютий 1996 р. – Київ, 1996.

ЗМІСТ

Б.М. МОЗОЛЕВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГ І ПОЕТ          

Непокупний А.П. Три зустрічі з Борисом Мозолевським

8

Русяєва М.В. Образ степу в поезії Бориса Мозолевського

pdf

12

ВИВЧЕНИЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ

Клочко Л.С. Костюмні комплекси “скіфських амазонок”

pdf

19

Арутамян  Ж.Г. Київський майстер срібних справ XIX ст. Герасим Проценко

pdf

21

Романовська Т.Ю. Ханукальна лампа – обов’язковий атрибут свята Ханука

pdf

23

Яушева-Омельянчик P.M. Скарб у с. Карапиші (з досвіду ідентифікації в НМІУ)

pdf

26

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Харченко О.М. Розвиток образотворчого мистецтва давнього населення України за доби пізньої первісності

31

Клочко В.И. Гордиевский могильник и вопросы Бугского янтарного пути

33

Скорый С.А. Финал истории киммерийцев в украинской лесостепи

35

Евдокимов Г.Л., Данилко Н.М. Погребения скифской знати на Херсонщине (к вопросу о раскопках Н.И. Веселовского в 1916 г.)

38

Приходнюк О.М. Про одну групу прикрас римсько-візантійської доби

40

Вакуленко Л.В. Поховання липецької культури в с. Рожневі поля

42