З 6 липня 2001 р. до 1 серпня 2001 р. у Музеї історичних коштовностей України проходила виставка Археологічні колекції IV тис. до н.е. – XVIII ст. н.е. київського колекціонера С.М. Платонова”.

Експозицію розмістили у дев’ятому залі музею. Археологічна колекція, що налічувала 1315 одиниць збереження, після експонування в Музеї історичних коштовностей України була передана в дар Національному музею історії України відомим українським колекціонером і меценатом Сергієм Миколайовичем Платоновим. До складу колекції входили предмети матеріальної культури різних племен і  народів, які в давні часи населяли територію сучасної України. Вони відносяться до епохи енеоліту (IV–III тис. до н.е.), бронзи, раннього залізного віку (скіфо-античний час), раннього і пізнього середньовіччя. Є й декілька предметів, що датуються XVII – XVIII ст.

Збірку складали вироби із золота, срібла та бронзи, що впродовж віків слугували оздобами святкового вбрання, озброєння, кінської вузди, посуду тощо. Серед прикрас – персні, сережки, скроневі кільця, разки намиста із напівкоштовного каміння, поясні набори. Всі вони є високохудожніми виробами і свідчать про високо розвинене мистецтво давніх майстрів, взаємовпливи різних культур – давньогрецької, римської, візантійської, східнослов’янської та кочівницької. За складом та характером основна частина речей відноситься до періоду з VII ст. до н.е. до IX ст. н.е., й походять з території Криму та Північного Причорномор’я, де у різні часи проживали скіфи, греки, сармати, готи, гуни, алани, хозари та ін. народи.