18-20 листопада 2013 року в рамках щорічних “Музейних читань” відбулася міжнародна наукова конференція Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”.

Жартівливі привітання з нагоди ювілею музею

   Музей історичних коштовностей України започаткував конференції ще у 1993 р. На них наукова спільнота обговорює результати вивчення різних аспектів художньої обробки металу і коштовного каміння, музейних колекцій і окремих творів ювелірного мистецтва, сучасних тенденцій його розвитку, а також інші проблеми відповідно до зазначеної теми. У ювілейний для нашого музею рік ми, насамперед, згадали сторінки історії Золотої скарбниці. Схвильовано про це говорили генеральний директор Національного музею України С.М. Чайковський та завідувач філії Л.В. Строкова. За сухими фактами – документами про створення музею, його становлення як центру зберігання та дослідження історичних і художніх раритетів із дорогоцінних металів і каміння – бачимо життя багатьох людей, які віддавали свої знання та творче натхнення, щоб народився Музей. Він тепер відомий у багатьох країнах – майже кожного року відбуваються міжнародні виставки, що репрезентують наші колекції. Виставки, як мости, покликані поєднувати різні народи. Демонструючи надбання людства, вони допомагають зазирнути в минуле, закликають до дбайливого збереження пам’яток культури. На це ж спрямована загалом уся діяльність музею: конференції, видання їх матеріалів, а також підготовка каталогів, буклетів, екскурсій, масових заходів.

Але повернемося до нашої ювілейної конференції. На ній виступили науковці різного фаху – історики, археологи, мистецтвознавці, а також художники-ювеліри. Це працівники музеїв, заповідників, університетів, науково-дослідних інститутів тощо – 50 доповідачів із різних міст України (Києва, Бахчисарая, Дніпропетровська, Донецька, Кіровограда, Львова, Мелітополя, Чигирина, Черкас, Чернігова), Росії (Санкт-Петербурга, Володимира-Суздальського, Калуги, Ростова). У доповідях висвітлено питання “З історії культурної спадщини і створення музейних колекцій”; “Художні традиції доби раннього заліза”; “Пам’ятки ювелірного мистецтва доби середньовіччя”; “Пам’ятки ювелірного мистецтва ХVІ – початку ХХІ ст.”; “Нумізматика – наука і мистецтво”. Всі ці теми надзвичайно багатогранні. Вони включають дослідження технології виробництва декоративних витворів, методики аналізу складу металів, які використовували ювеліри у давнину. Стилістичні особливості прикрас та їх семантика, інтерпретація символічного наповнення образів та орнаментів, які є оздобами різноманітних предметів, “прочитання” змісту сюжетів на експонатах, введення у науковий обіг нових пам’яток – ось далеко неповний перелік проблем, які розглянули фахівці. Доповіді є значним вкладом у вивчення історії ювелірного мистецтва.

Цікавими були дискусії, що виникали під час засідань, а також спілкування спеціалістів під час перерв. Адже недаремно колись відомий вчений Б.О. Рибаков сказав: “Науку роблять у кулуарах”. Сподіваємось, що праця наша була дуже плідною, і результати будуть опубліковані у черговому збірнику. До речі, на конференції відбулася презентація збірника матеріалів конференції 2012 р., а також – путівника Музей історичних коштовностей України“. Обидва видання одержали життя завдяки Олексію Євгеновичу Шереметьєву – відомому колекціонеру і меценату. Добре відома його підтримка історичної науки та музеїв, адже завдяки О.Є. Шереметьєву підготовлено цікаві виставкові проекти, надруковано наукові праці тощо. Ми вдячні Олексію Євгенійовичу за прихильність до нашої Золотої скарбниці. З нею тісно пов’язані батьки О.Є. Шереметьєва – художники Т.І. та Є.О. Шереметьєви, які створювали першу експозицію. Мабуть, від них меценат успадкував глибоку повагу до музею як до безцінного джерела духовності українського народу.