20-21 листопада 2017 р. у Музеї історичних коштовностей України відбулася всеукраїнська наукова конференція Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”.

Щорічна конференція Музею історичних коштовностей України, як завжди, зібрала велике коло науковців: співробітників із Дніпропетровського історичного музею ім. Яворницького, Бердянського краєзнавчого музею, Національного історико-культурного заповідника Чигирин, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Харківського історичного музею ім.. М.Ф. Сумцова, Інституту археології НАН України, Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України, Чернігівського національного педагогічного університету, Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв. Прочитано 32 доповіді, в яких автори висвітлювали різноманітні аспекти історії ювелірного мистецтва в Україні. Насамперед, ми вшанували пам’ять видатних особистостей – тих людей, які натхненною працею сприяли розвитку науки і культури: О.І. Тереножкіна, А.О. Моруженко, Н.М. Бокій. Завдяки їхнім археологічним розкопкам відкрито прекрасні пам’ятки, які стали, з одного боку, своєрідним каталізатором створення нашого музею – скарбниці України, а з іншого – його окрасою.

Надзвичайну цікавість завжди викликають сторінки Історії культурної спадщини. Вже не раз ми згадували про Данила Щербаківського, його подвижницьке життя. Чернетки його листів допомагають живо уявити людину, яка за будь-яку ціну намагалася врятувати надбання українського народу.

В інших розділах: Художні традиції доби раннього заліза, Пам’ятки ювелірного мистецтва доби середньовіччя, Пам’ятки ювелірного мистецтва ХVІІ–ХХ ст., Ювелірне мистецтво сьогодення автори представили результати вивчення музейних колекцій та окремих творів ювелірного мистецтва – давніх та сучасних, а також проблем художньої обробки металу та коштовного каміння: технологія виконання, семантика образів на пам’ятках торевтики, мистецькі школи, образотворчі традиції, взаємозв’язки, специфічні на кожному відтинку розвитку суспільства. Організатори конференції свідомо (з самого початку проведення Музейних читань) відмовились від секційних засідань, тому що фахівцям з різних галузей цікавими є всі проблеми дослідження історії ювелірного мистецтва.