АВТОРСЬКІ ЕКСКУРСІЇ Клочко Л.С.

Для більш глибоко знайомства з експозицією пропонуємо авторські екскурсіїКлочко Л.С.,
провідний науковий співробітник,, к.і.н., фахівець з історії ювелірного мистецтва доби раннього заліза

– Золоті сторінки скіфської археології (дослідження курганів у степах України впродовж 70-80 років):

Археологія зберігає пам’ять людства. А як писав відомий вчений Борис Мозолевський: “Тільки в пам’яті смерті немає, бо у пам’яті – сенс життя”.

Відомі на увесь світ пам’ятки ювелірного мистецтва у своїх колекціях зберігає та експонує філіал Національного музею історії України Музей історичних коштовностей України. А з’явилися ці колекції завдяки сумлінній праці українських археологів – блискучих і вдумливих фахівців, але невиправних романтиків, які намагаються пов’язати майбуття з минувшиною, заглядаючи вглиб тисячоліть.

Ви познайомитеся зі здобутками та роботою археологів, які започаткували історію вивчення скіфських курганів, а також тих, котрі досліджували “піраміди степів” у 70–80-х роках ХХ століття; відкриє серпанок таємничості, яким оповиті археологічні розкопки; розкаже про деякі особливості конструкцій поховальних споруд скіфських царів, воїнів, жерців та амазонок.


– Читаємо Геродота (Греки і скіфи у Північному Причорноморї у І тис.до н.е.):

Батько історії Геродот (485–431 (425) рр. до н. е.) залишив надзвичайний спадок – 9 книжок, у яких змальовано яскраві картини буття багатьох племен давнини. Відкриємо книгу IV – “Мельпомена”: це оповідання про Скіфію та її жителів – звитяжних скіфів, які здолали перського царя Дарія. Геродот, мабуть, побував у Північному Причорномор’ї. А, як відомо ще зі шкільного підручника, на березі Чорного моря вихідці з Еллади та Малої Азії заснували низку колоній, серед яких була й Ольвія. “Ольвія” в перекладі означає “щаслива” (нині – село Парутине Одеської області). Вчені припускають, що саме в Ольвії і жив певний час Геродот. Він слухав розповіді і греків, і скіфів, знав, які між ними були відносини, їхні звичаї, вірування, легенди… Цікаво, що археологічні пам’ятки часто містять сюжети, які ілюструють оповідки з “Мельпомени”.

А що це за сюжети, ви дізнаєтеся на авторській екскурсії.


– Сини Геракла і Єхидни – скіфи:

“Колись цю річку звали Бористеном, а Скіфією всі оці краї” – широкі степи Причорномор’я, розлогі простори Дніпровського Лісостепу. Тут мешкали племена землеробів і кочовиків, які залишили яскравий слід у світовій історії – легендарні скіфи.

Ще 2,5 тис. років тому про них ширились чутки як про непереможних звитяжних воїнів, що найбільше шанували своїх предків. До скіфів не згасає інтерес вже більше двох століть – від часу розкопок першого кургану.

Зараз число предметів, що походять зі скіфських могил, дорівнює десяткам тисяч: зброя, посуд, вузда, різноманітні оздоби… Дослідження знахідок у поєднанні з розповіддю “батька історії” Геродота дає змогу змалювати різні картини життя скіфів. Які вони були, яким молилися богам? Геродот називає сім богів. Якими уявляли їх скіфи? А ці боги – небожителі, як у греків, чи нагадували скіфських царів і цариць? Як скіфи вшанування своїх богів: чи були ритуали, храми, жерці і жриці? Коли йдеться про людей, що жили за сивої давнини, завжди виникає багато запитань.


– Скіфи і скіфянки: вірування, звичаї, золоте сяйво вбрання:

Понад два з половиною тисячоліття тому Скіфія займала землі від Дунаю і до Дону. Зараз про цю давню державу нагадують кургани, поселення і городища. Археологічні розкопки скіфських пам’яток відкрили для нас десятки тисяч предметів: зброя, посуд, вузда, різноманітні оздоби вбрання. Дослідження знахідок у поєднанні з розповідями “батька історії” Геродота дозволяє відтворити різні сторінки буття населення Скіфії. Завжди найбільшу увагу привертали ювелірні вироби – декоративні елементи костюмів. Адже костюм закриває тіло, але відкриває душу (навіть цілого народу).

Як саме прикраси жінок, чоловіків і дітей, знайдені у скіфських похованнях, допомагають уявити естетичний ідеал, соціальний статус, суспільну роль, вірування, звичаї власників сережок, гривен, намиста, перснів, пластин-аплікацій?