Конференції

Виставки
04.02.2020
Співробітники музею
06.07.2020

Музейні читання. Матеріали наукових конференцій

Музейні читання. Матеріали наукової конференції <Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки>. 12-14 листопада 2012 р.

Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 12-14 листопада 2012 р.

З ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Станиціна Г.O. Листування Д.М. Щербаківського з П.П. Курінним 7
ХУДОЖНІ ТРАДИЦІЇ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА. ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА
Вакуленко Л.B. Античні геми з урочища Макартет 33
Величко Е.А. К вопросу об атрибуции шейной гривны из старых музейных фондов 42
Вертієнко Г.В. Скіфська клинкова зброя та авестійське karәta 47
Грібкова Г.О., Булах Ю.Д. Рентгенофлуоресцентні дослідження скіфського
золота на основі колекції МІКУ
69
Клочко Л.C. Гривни із зооморфними закінченнями зі скіфських поховань 76
Кропотов В.В. К датировке позднескифских золотых украшений из коллекции МИДУ 97
Русяева М.В. “Век Перикла” и школа Фидия в произведениях искусства из
античных государств Северного Причерноморья
104
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Происхождение изображений со сцены боя на
золотой накладке ножен меча из кургана Чертомлык (к 150-летию находок в
кургане Чертомлык)
124
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Мотивы древнегреческих скульптурных
рельефов в живописи К.С. Петрова-Водкина (к 100-летию написания картины
“Купание красного коня”)
143
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (IV-XIV ст.)
Біляєва С.О., Фіалко О.Є. Прикраси з розкопок в Аккермані та Очакові: каблучки 155
Векленко В.О., Векленко А.В., Романков В.В. Сланцеві натільні хрести й
хрестовміщені підвіски Новгородської Русі
163
Векленко В.О., Несправа М.В. Ставрографічний музей: ідея, проблеми, перспективи 175
Мадуров Д.Ф. Предметы Василицкого клада. Интерпретация 183
Мудрицька В.Г., Сита Л.Ф. Ще раз про борисоглібські скарби 194
Перелигіна О.І. Золотий емальований колт з колекції Львівського історичного
музею: історія побутування та атрибуції
201
Рудика Н.М. До уточнення атрибуції персня зі старих колекцій МІКУ 214
Хардаев В.М. Византийские монеты Х-ХII вв. из коллекции
Музея исторических драгоценностей Украины
218
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА XV-XX ст.
Анцишкін І.В. Доля ювелірних виробів із Свято-Покровської церкви Нової Січі 231
Арустамян. Ж.Г., Пуцко В.Г. Резной кипарисный крест 1681 г. из Московского Кремля 239
Березова С.А., Палатна С.Г. Золота табакерка з колекції МІКУ 257
Брель О.В. Гаптовані ікони XVIII-XIX ст. з колекції музею Б. Хмельницького Національного історико-культурного заповідника “Чигирин” 269
Дерев’янко Н.В. Прикраси XVI-XVII ст. з археологічної колекції НІКЗ “Чигирин” 276
Мальцева О.М. Паровая фабрика разных серебряных изделий И.Е. Заходера в г. Бердичеве 282
Попельницька О.О., Шевченко О.В. Дарунок мешканців Новочеркаська отаману
Матвію Платову у зібранні Національного музею історії України
298
Романовская Т.Ю. Арон ха-кодеш в декоративном пространстве памятников
еврейского искусства из коллекции МИДУ
308
Сергий Е.С. Ювелирное изделие киевского мастера М. Юревича из собрания Национального Киево-Печерского историко- культурного заповедника 316
Старченко Е.В. Табакерка 1883 г. из нових поступлений в фонды Музея
исторических драгоценностей Украины
327
Шевчук О.Е. Вышитая икона как образец ювелирного искусства из фондов
Черкасского краеведческого музея
334
ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СЬОГОДЕННЯ
Сердюк А.С., Олексюк О.В., Лабунская Э.Ю., Устинова И.О., Филиндаш А.А., Кондрашов А.А.,
Кочегарова Н.Н.
О титульно-заявленных ювелирных изделиях в 30-50 годах XX столетия
343
Сапфирова Н.Н. Украинское ювелирное искусство 60-х гг. XX – 10-х гг. XXI в.
Ситуация и проблемы
350

Музейні читання. Матеріали наукової конференції <Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки>. 14-16 листопада 2011 р.

Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 14-16 листопада 2011 р.

ЗМІСТ
До 40-річчя “знахідки століття”. 75 років з дня народження Б.М. Мозолевського
Ганжа П.К. Борису Мозолевському – державне визнання 9
Жуковський М.П. Остання таємниця Товстої Могили 12
З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Іваненко А.С., Рудика Н.М. Основні принципи наукової реставрації
та їх правове забезпечення на сучасному етапі
20
Станиціна Г.О. Доля деяких археологічних пам’яток (за архівними документами НА ІА НАНУ) 25
ТВОРЧІ НАДБАННЯ ДАВНІХ МАЙСТРІВ ЗА ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА
Величко Е.А. Тенденции взаимовстречаемости металлических украшений
в сарматских памятниках Северного Причорноморья
38
Вертієнко Г.В. Дзеркало в скіфській та іранській ритуалістиці 45
Грібкова А.А. Зооморфні сюжети на пластинах-аплікаціях з курганів
Дніпровського Лісостепу на основі колекції Музею історичних коштовностей України
60
Клочко Л.С. Кореляція сюжетів у декорі вбрання скіф’янок 69
Кропотов В.В. О ремонте северопричерноморских фибул в сарматское время 87
Переводчикова Е.В. К вопросу о месте производства золотых оковок
деревянных сосудов из Филипповки
93
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Изображения на драгоценной торевтике
из кургана Солоха и пластине из села Михайловка; их связь с композициями
на античных саркофагах из Сидона
105
Триколенко С.Т., Триколенко О.В. Изображение осы с пауком золотых
пластинок из Мелитопольского кургана и его связь с реальностью
137
Фіалко О. Є. Прикраси у вбранні скіфських амазонок 146
Чубур А.А. Недоля Ю.Н. Булавки раннего железного века с ажурным
листовидным навершием: к вопросу о типологии и ареале
154
ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЙ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ, РОСІЇ, БЄЛАРУСІ
Анцишкін І.В. Потири XVIII ст. з Нікопольської Свято-Покровської соборної
церкви в колекції Нікопольського краєзнавчого музею
164
Перелигіна О. Раритети Львівського історичною музею: пам’ятний медальйон
Михайла Драгоманова
168
Сидорчук Т.М. Колекція ритуальною срібла Єврейського музею у Львові:
джерелознавчий аспект (за матеріалами Центрального державного історичного архіву м. Львова)
175
Степаненко Н.О. Братина та кубок з кокосового горіха у срібній оправі
з колекції Дніпропетровського історичного музею
186
Тихонова М.Н. Вкладні напрестольні стаціонарні різьблені хрести з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького: до питання атрибуції 194
Толкачева Л.И. Цибориум с клеймом Виленского цеха ювелиров из
коллекции Национального исторического музея Республики Беларусь
205
Чернышов С.В. Монетные украшения как элемент социальной истории
(по материалам нумизматической коллекции Трубчевского краеведческого музея)
209
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Вітрик І.С., Павленко Л.В. Два західноєвропейських розп’яття XIII ст. з
Дніпропетровської області (технологічні аспекти)
220
Журухіна О.Ю. Намисто як елемент одягу (за матеріалами давньоруських пам’яток) 227
Хардаев В.М. Грузинские перегородчатые эмали из коллекции Музея
исторических драгоценностей Украины: работа мастеров Грузии или Византии?
232
Чубур А.А., Турлакова Е.С. Новые находки древностей круга выемчатых
“варварских” эмалей в междуречье Сейма и Десны
242
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА XVI-XX ст.
Березова С.А. Потир з гербом В. Дуніна-Борковського з колекції МІКУ 248
Біляєва C.O., Фіалко О.Є. Пряжки-пафти Карпато-Балканського регіону на
пам’ятках Північного Причорномор’я
256
Протоиерей Маноле Брихунец . Икона Успения Пресвятой Богородицы из
молдавского монастыря Каларашовка
265
Векленко А.В., Векленко В.О., Мігульов О.В. Християнське срібло XIX ст. з Ігренського півострова 272
Дженкова Е.В. К вопросу об атрибуции некоторых чарок из коллекции
Музея исторических драгоценностей Украины
279
Ковальова Н.М. Вотуми польських майстрів та фірм XVIII–XX ст. 292
Кондратикова Лилиана. Культовые церковные украшения XIX века (на примере Свято-Георгиевской церкви в Кишиневе) 302
Малюк Н.И. Перстень “барского конфедерата” из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 307
Палатная С.Г. “Святой отче Иоасафе, моли Бога о нас” 318
Попельнщъка О. Металеві хрести з фініфтями XVIII–XIX ст. роботи
російських майстрів із зібрання НМІУ
327
Пуцко В.Г. Українські стаціонарні хрести XVI–XVII ст.: питання ґенези 332
Романовська Т.Ю. Шавуот: традиція, атрибути і пам’ятки ювелірного мистецтва
(два унікальних экспоната з колекції Музею історичниих коштовностей України)
343
Сердюк А.С. Редкие примеры применения подфондонной запечатлевающей
фотографии в изделиях ювелирного искусства Российской империи
354
Удовиченко И.B. Потир с вкладной надписью Никифора Грибовского 361
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО
Сапфирова Н.Н., Сердюк А.С. Треугольная форма в произведениях современных
мастеров ювелирного искусства
372
Вуколова Е., Полоз Т., Пономаренко О. О соблюдении современных таможенных
правил при оформлении и провозе ювелирных изделий через государственную границу Украины
386

Музейні читання. Матеріали наукової конференції <Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки>. 15-17 листопада 2010 р.

Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 15-17 листопада 2010 р.

ЗМІСТ
Вступне слово 3
З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Скорий С.А. “Горячо желаю продолжить учебу…, специализируясь в скифо-сарматском периоде” (до 90-річчя від дня народження В.А. Іллінської) 6
Рудика Н.М. Досвід охорони памяток археології в країнах континентального права 18
Станиціна Г.О. Маловідомі документа в науковому архіві Інституту археології НАН України 25
ТВОРЧІ НАДБАННЯ ДАВНІХ МАЙСТРІВ ЗА ДОБИ БРОНЗИ – РАННЬОГО ЗАЛІЗА
Лысенко С.Д., Лысенко С.С., Болтанюк П.А. Булавки гордеевского круга из экспозиции Каменец-Подольского Музея 42
Бессонова С.С. Скифская пантера (к вопросу о семантике образа) 49
Вольная Г.Н. Навершие с золотой обкладкой из могильника “Бамутские Сады” 67
Вертієнко Г.В. Сцена “офірування барана” на сахнівській пластині? 75
Фиалко Е.Е. Золотой калаф из кургана Большая Близница: к интерпретации персонажей 89
Клочко Л.С., Васіна 3.О. Реконструкція головних уборівза декоративними елементами із поховань скіф’янок (версії загальної класифікації) 97
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Про центр виготовлення пластинок із зображеннями комах та тварин із скіфських курганів Північного Причорномор’я 113
Грібкова Г.О. Образ Геракла на пластинах-аплікаціях з колекції МІКУ 121
Брель О.В. Набір кінських прикрас скіфського періоду (з фондів НІКЗ “Чигирин”) 130
Чубур А.А. Образ лошади в металлопластике племён раннего железного века бассейна Десны 134
Величко Є.О. Золоті пластини-аплікації з сарматських пам’яток Північного Причорномор’я 143
Шамина Т.Ф. Жемчуг в ювелирных изделиях 156
Иваненко A.C. Реставрация хрупкого археологического серебра 167
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (IV – XIV ст.)
Рябцева С.С. Древнерусские подвески-рясна и их аналоги в Карпато-Балканском регионе 172
Дерев’янко Н.В. Прикраси X – XV століть із нових надходжень у фонди НІКЗ ‘Чигирин” 186
Хардаев В.М. К вопросу о химическом составе византийских, древнерусских и грузинских перегородчатых эмалей из коллекции МИДУ 193
Гегельська І.В. Кам’яні іконки, знайдені в археологічних комплексах на території Південної Русі 205
Черненко О.Є. Нові знахідки предметів художнього культового лиття XII — XIII ст. з території Чернігово-Сіверщини 213
Рябцева С.С., Тельнов Н.П. Ювелирные украшения из клада Алчедар (Молдова) 217
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА XVI – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XX ст.
Ковалева Н.М. Вотуми у зібранні Музею історичних коштовностей України 230
Сергий Е.С. Особенности иконографии серебряной оправы жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры 239
Степаненко Н.О. Окладні ікони із фонду дорогоцінних металів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького 250
Тихонова М.Н. Саккос XVII ст. з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького: історія, термінологія і технологія виготовлення 260
Березова С.А. Нюрнберзьке срібло з колекції Музею історичних коштовностей України 270
Малюк Н.И. К уточнению атрибуции перстня из коллекции МИДУ 281
Березова С.А., Старченко О.В. Напрестольний хрест з вкладним написом Василя Родзянка 1726 р. 290
Романовская Т.Ю., Савченко Т.М. Щит Торы из Тульчина в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 299
Перелигіна О.І. Пам’ятки медальєрного мистецтва з колекції львівської Шопеніани (на матеріалах фондів Львівського історичного музею) 310
Палатная С.Г. Уникальный сервиз из коллекции МИДУ 320
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО
Кондратикова Л. Развитие ювелирного искусства в республике Молдова в 1990-е годы 330
ХРОНІКА
Білан Ю. О., Панченко М.В. Про третій Всеукраїнський музейний фестиваль у Дніпропетровську 338

Музейні читання. Матеріали наукової конференції <Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки>. 9-11 листопада 2009 р.

Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 9-11 листопада 2009 р.

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Рудика Н.М . Міжнародні документи щодо охорони пам’яток археології 4
Станиціна Г.О . Забуті сторінки з історії першого міського музею в Києві (за архівними документами НА ІА НАНУ) 14
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ВІД ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА ДО РИМСЬКОГО ЧАСУ
Фиалко Е.Е . Тема амазономахии и грифономахии в произведениях античных
торевтов
32
Грібкова Г.О. Ювелірні вироби з кургану поблизу села Будки на Посуллі 44
Клочко Л.С . Образ водоплавного птаха на декоративних елементах скіфського
костюма
55
Триколенко О.В . Золота скульптурка дикого кабана з кургану Хомина Могила 74
Чубур A.A . Пектораль раннього залізного віку з Брянсько-Чернігівського прикордоння 86
Величко Є.О. Золотне шиття з сарматського поховання у Донецькій області 94
Кондратикова Л . Ювелирные украшения сарматских племен Днестровско-Прутского междуречья 100
Ермолин А.Л. К вопросу о технике изготовления золотой маски из Пантикапея 109
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (IV – XIV ст.)
Романовская Т.Е . К вопросу об атрибуции уникального браслета из коллекции  Музея исторических драгоценностей Украины 114
Попельницька О.О . Хрест давньоруського часу з городища Княжа Гора у зібранні Національного музею історії України 125
І’орбова M.B . Уникальная дробница из коллекции Донецкого областного краеведческого музея 130
Куштан Д.П . Перстень з родового замчища гетьмана Б. Хмельницького у Суботові 136
Терещук О . Вкладні речі Адама Киселя – київського воєводи (1649–1653 рр.) у збірці Національного музею історії України 141
Сергий Е.С . Кресты с именами мастеров деревянной миниатюры XVIII века в собрании Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника 151
Пашковський O.A. Срібний оклад XIX ст. з Чигиринського Троїцького монастиря 159
Березова C.A. Старченко O.B . Дарохранильниця з вкладним написом 1793 року 162
Тихонова М.М . Дарохранильниця Кирила Тарловського з колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького 170
Дженкова Е.В . Серебряная кружка работы московского мастера из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 179
Березова C.A ., Палатна С.Г. Реліквія роду Безбородків 194
Степаненко Н.О . Срібні нагрудні хрести із колекції Дніпропетровського історичного музею 202
Романовская Т.Е ., Савченко Т.Н. Библейский сюжет Акедат Ицхак в декоративном пространстве памятников еврейского церемониального искусства из коллекции МИДУ 214
Смирнова Н.К . Дукач-Коронатка 227
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО
Триколенко О.В ., Триколенко С.Т. Перстень “Вепр” С.М. Серова 232
НОВЕ В НАУКОВО-ОСВІТНІЙ РОБОТІ
Малюк Н.І . Театралізована програма “Священні скарби” 244

Музейні читання. Матеріали наукової конференції <Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки>. 10-12 листопада 2008 р.

Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 10-12 листопада 2008 р.

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Станиціна Г.О . Скарби як джерело поповнення фондів музеїв 4
ТВОРЧІ НАДБАННЯ ДАВНІХ МАЙСТРІВ (ВІД ДОБИ ЕНЕОЛІТУ ДО ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА)
Гошко Т.Ю., Якубенко О.О . Бронзовий орнаментований браслет із околиць с. Витачів на Київщині 8
Полтавец В.И . Новая находка браслетов Суботовского типа 24
Грібкова Г.О . Пластини-аплікації з кургану № 5 поблизу с. Архангельська
Слобода
32
Бессонова С.С., Витрик И.С . Золотое ожерелье из Братолюбовского кургана 38
Клочко Л.C . Головні убори жінок із Лісостепового Лівобережжя Скіфії 51
Трейстер М.Ю . Серьга с подвеской в виде скульптурной фигурки Эрота из Гаймановой Могилы 70
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Золотий гребінь з кургану Солоха 81
Фиалко Е.Е . Бронзовые зеркала в ритуальной практике скифов 92
Величко Е.А . Золотые украшения из сарматского погребения у посёлка Чугунно-Крепинка 101
Шамина Т.Ф. К определению тамговых знаков на стаканах из Чугунно-Крепинки 110
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ
Ермолин A.Л . К 10-летию работы Керченской охранно-археологической экспедиции 118
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Рабинович P.A., Рябцева C.C., Тельнов Н.П . Два перстня с городища Германарие в Молдове 132
ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО XVI – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XX ст.
Анцишкін І.В . Аналой зі Свято-Покровської січової церкви 146
Березова С.А., Волковинська O.A . Предмети з гербом представників родини І. Ломиковського з колекції МІКУ 152
Палатная С.Г . Филиалы фирмы Фаберже в Украине 161
Перелигіна О.І . Церемоніальний ланцюг президента королівського столичного міста Львова. Продовження традицій 173
Смирнова H.K . Медные дукачи в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 181
Терещук О . Алегоричне відображення Полтавської битви в ювелірному мистецтві (на матеріалах НМІУ) 186
Тихонова М.М . Вкладні Євангелія XVIII ст. з колекції Дніпропетровського історичного музею: оздоблення металевих оправ 200
ПАМ’ЯТКИ ЄВРЕЙСЬКОГО ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА
Романовская Т.Е., Савченко Т.Н . Особенности декора Торашилда из Золотоноши из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 214
Степаненко Н.О . Корона Тори із колекції О.М. Поля 223
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО
Никорич Л . Ювелирные украшения и мастера Кишиневского ювелирного завода в 1972-1982 годы 234
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Калашнікова O.Л . Специфіка митної експертизи культурних цінностей 248
Сердюк A.C . О классификации известных геометрических стилей и типах ювелирных изделий, изображенных на половецких каменных изваяниях 256

Музейні читання. Матеріали наукової конференції <Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки>. 12-14 листопада 2007 р.

Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 12-14 листопада 2007 р.

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Станиціна Г.О . Архівні документи про Музей культів та побуту 6
ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ ВІД ДОБИ ЕНЕОЛІТУ ДО ПІЗНЬОРИМСЬКОГО ПЕРІОДУ
Гошко Т.Ю., Якубенко O.О . Мідні прикраси з трипільського поселення Блищака II на Тернопільщині 18
Клочко Л.C . Жіночі головні убори племен Скіфії за часів архаїки 23
Бессонова С.С . Фиала из Братолюбовского кургана. К вопросу о композиции 42
Грібкова Г.О . Образ Афіни в ювелірному мистецтві Північного Причорномор’я 53
Маслов В.Е., Дорофеев Г.Л. Бляшки с изображением руки с Северного Кавказа 62
Переводчикова E.В . Золотые оковки сосудов из I Филипповского кургана: к постановке вопроса о месте производства 64
Гунчина О.Л . Реставрация античного золотого перстня со змейкой 73
Быковская H.В . К вопросу о поясных наборах с тамгообразными знаками 75
Хардаєв В.М . Ювелірні вироби черняхівської культури із зібрання Музею історичних коштовностей України 84
Ермолин А.Л . Богатое женское захоронение в склепе №29 некрополя Джурга-Оба 92
ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Жилина H.B . Скандинавская средневековая ювелирная традиция эпохи викингов 98
Рябцева С.С ., Рабинович P.A . О ювелирных украшениях с городищ типа Екимауцы – Алчедар в Молдове 116
ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ XVI – XX ст.
Тихонова М.М . Дарохранительниці останньої третини XVIII ст. із колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького – взірці бароко і рококо в металообробці 128
Сергий Е.С . Иконография православных деревянных резных крестов XVII–XVIII вв. (по материалам собрания НКПИКЗ) 140
Степаненко Н.О . Художні особливості стильових напрямів декоративно-прикладного мистецтва в інтерпретації народних золотарів: пам’ятки з фонду Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького 148
Анцишкін I.B . Плащаниця 1756 р. – оригінальний витвір українського ювелірного мистецтва 158
Попельницька О . Хрест з частинками “животворного древа Хреста Господнього” із зібрання НМІУ 160
Сердюк A.C . О Российской пробирной реформе XIX ст. и кратко о корректурах (?) орнаментов абрезов венцов окладов Смоленской Пресвятой Богородицы 163
Палатная С.Г . Ювелирные изделия фирмы Фаберже в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 172
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Сита Л.Ф ., Мудрицька В.Г. Борисоглібський скарб з колекції Чернігівського історичного музею імені В.В.Тарновського 184
Сердюк A.C . Атрибуции и экспертизы в аспектах значимости изографической пластики из хлебного мякиша коллекций Дмитрия Ивановича Яворницкого 190
Смирнова Н.К . Утеряный дукач 199
Ферчук А., Неліна Т . Іконка Святої Олександри майстерні Йосипа Рєбьонка у Києві 203
Березова С.А ., Волковинська O.A. Аугсбургське срібло в колекції МІКУ 204
Романовська Т.Ю . Унікальна корона Тори вісімнадцятого століття з колекції Музею історичних коштовностей України 215
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО 230
Триколенко О.В., Триколенко С.Т . Ювелірні твори О.А. Михальянца, що експонувалися на виставці “Сучасне ювелірне мистецтво України” 230
ВЕРСІЇ 239
Берёзкин А.П . К вопросу определения подделок 240
Перелигіна О . Фальсифікат у музейній збірці: проблема оцінки та використання 244
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Старик A.B., Ходас В.А., Калашникова О.Л., Сердюк A.C., Мартыненко H.H.
О визуально-предположительных крепежных и стилистических особенностях булавки из находок Китайгородской экспедиции (2007 г.)
252

Музейні читання. Матеріали наукової конференції <Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки>. 11-13 грудня 2006 р.

Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 11-13 грудня 2006 р.

ЗМІСТ
ПОПЕРЕДНЄ СЛОВО 5
ПАМ’ЯТІ ВИДАТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ
1. Борис Миколайович Мозолевський (1936-1993) 8
2. Отрощенко В.В . В.І. Бідзіля – менеджер української археології 11
З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
1. Баукова Анастасія . “Ефектні знахідки” як головна мета діяльності керченських археологів XIX ст. 16
2. Станиціна Г.О. Хроніка повернення в Україну церковних цінностей, вилучених в 1922 році 18
ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ ЗА ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА
1. Клочко Л.С . Шпильки у вбранні населення Скіфії 28
2. Підвисоцька О.П., Поляцкова Н.В.. Реставрація монолітів з кургану Товста Могила 42
ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
1. Гнутова С.В . “Константинов крест” – древнейший памятник
раннехристианского искусства в России
50
2. Родинкова В.Е . Об одной группе украшений Пастырского городища 65
3. Жилина Н.В . Височные украшения славяно-русского убора: византийское влияние и собственные традиции 86
4. Пуцко В.Г . Київські срібні браслети-наручі і тератологічна книжна орнаментика 102
5. Хан Н.А . К проблеме появления киевских кладов куфических монет  в начале X в. 114
6. Шевченко Ю.Ю . Овеществленные символы духовной культуры с территории “Красного двора” в Чернигове 124
7. Крупа Т.Н ., Кришталь А.П . Исследование золотных нитей первых веков нашей эры 140
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
1. Березова С.А . Твори варшавського майстра Яна Єжи Бандау в колекції МІКУ 148
2. Волковинська О.А . Предмети з Олави (Польща) в колекції Музею історичних коштовностей України 153
3. Палатна С.Г . Панагії з колекції Музею історичних коштовностей України 157
4. Полюшко Г.В . До питання атрибуції золотої митри з колекції Музею історичних коштовностей України 168
5. Старченко Е.В . Орнаментальные мотивы на изделиях крымско- татарских мастеров-ювелиров 172
6. Романовська Т.Ю . Символіка зображень щита Тори Святого товариства Лохвиці 178
7. Смирнова Н. К . Дукачи в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 187
8. Нестеренко В.І . Дукачі Лівобережної Черкащини 197
9. Степаненко Н.О . Вироби українських золотарів у зібранні коштовних металів Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького 208
10. Беручашвили Н . Новые сведения об ограблении вкладной иконы Хахульского триптиха 214
11. Анцишкін I.В . Реставрація ікони-ставротеки з фондів Нікопольського державного краєзнавчого музею 219
12. Лучшева 3.А . Старообрядческое медное литьё в собрании ГМИР 224
13. Артюх Т.Н ., Калашникова О.Л., Ковригина Е.В., Сердюк А.С. “Рыбачки”
П. Овчинникова: идентификационная экспертиза ювелирного изделия
238
ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО XVI – XX ст.
1. Давыдова Е.В . Миниатюрная резьба Киева и ее влияние на формирование сергиево-посадской школы резьбы в XIX веке 246
2. Карсакова Т.Н . Любовная символика в русских ювелирных украшениях 256
3. Денисова Е.В . Оправы ростовской эмали 265
4. Гончарова Л.Н . Ростовская финифть ХVІІІ – ХІХ вв. 269
5. Никорич Лилиана . Основные этапы развития ювелирного искусства Молдовы ХІХ – ХХ вв. 279
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО
1. Триколенко О.В. Ювелірні вироби Т.В. Письменної на космічну тематику з колекції Музею історичних коштовностей України 286
2. Беручашвили Н. Творчество художника-ювелира Нино Дарчиашвили 303
ВЕРСІЇ 305
1. Раковський. Пектораль з кургану Товста Могила 306

Музейні читання. Матеріали наукової конференції <Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки>. 5-6 грудня 2005 р

Музейні читання. Матеріали наукової конференції <Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки>. 5-6 грудня 2005 р.

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
1. О.В. Старченко. Нові надходження до Музею історичних коштовностей України 6
2. Г.О. Станиціна . Архівні документи про історію деяких музейних експонатів 13
3. Н.В. Быковская . Золотая кладовая Керченского государственного историко-культурного заповедника 29
ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ ЗА ДОБИ БРОНЗИ ТА РАННЬОГО ЗАЛІЗА
1. О.О. Якубенко, С.Д. Лисенко, С.С. Лисенко . Шпильки-жезли із зібрання НМІУ 42
2. С.С. Бессонова, И.С. Витрик . Композиция изображения на золотом конусе из Братолюбовского кургана 52
3. Л.С. Клочко . Антропоморфні образи в оздобах скіфських головних уборів 64
4. Л.І. Бабенко . Образи фантастичних істот у декорі одягу Сіверсько-Донецького населення V – IV ст. до н.е. 76
5. О.Д. Могилов, С.В. Діденко . Деякі предмети вузди V ст. до н.е. з зібрань Національного музею історії України 82
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
1. В.С. Аксенов . Ранние средневековые фибулы из Нетайловского могильника салтово-маяцкой культуры 86
2. М.В. Потупчик . З досвіду експонування кам’яних ювелірних форм V – VI ст. з поселення
Бернашівка
93
3. А.Ю. Чумаченко . Золотая цепь из Черниговского клада в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины: попытка идентификации владельца 97
ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ XVII-XX ст.
1. О.С. Сергій . Різьблені дерев’яні хрести в срібних оправах XVII-XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 108
2. С.А. Березова, О.А. Волковинська . Гданське срібло з колекції Музею історичних коштовностей України 119
3. Н.О. Степаненко . Ювеліри Росії кінця XIX – початку XX ст. у пам’ятках зібрання Дніпропетровського історичного музею 131
4. М.М. Тихонова . Вироби культового металу варшавських фірм Фраже та “Норблін і Ко” в колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького 139
5. Т.Е. Романовская . Мезуза: место в еврейской традиции и искусстве 144
АРХЕОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ СТАРОВИНИ
1. Т.М. Артюх, О.П. Підвисоцька . Спектральні дослідження складу золотих сплавів коштовностей різних хронологічних періодів 154
2. Т.Н. Крупа . Изучение археологического текстиля скифского времени Харьковщины 165
3. С.І. Михайлова . Загальні умови до збереження предметів з металу 170
ДОДАТОК 179
1. О.В. Дженкова . Театралізована програма “Скіфія золота” 180

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.