Музей історичних коштовностей Української РСР
Буклет (українською, російською, англійською та французькою мовами)
Видання четверте, доповнене та перероблене
Київ: „Реклама”, 1978. – 48 с.:  47 іл.
Типографія Київської фабрики дру­кованої реклами РВО „Поліграфкнига” Держкомвидаву УРСР

Упорядник Ганіна Оксана Давидівна

Завідуючий редакцією Колядкін В.В.

Редактор Клюкін Г.М.

Художник Лучко В.О.

Художній редактор Тихонов Б.О.

Макет та технічна редакція Розенцвейг Є.Н.

Коректори Тарнопольська Н.Н., Зельманович С.А.

На 1-й стор. обкладинки: зірчастий колт. XII ст. Київ

На 4-й стор. обкладинки: шитво перлами та коштовним камінням. XVII ст. Київ