Киевский Музей исторических драгоценностей
Альбом (російською мовою)
Київ: „Мистецтво”, 1974. – 21 с. (текст): 194 іл.
Типографія Графіше Верке Цвікау, НДР

Автор вступної статті та упорядник Ганіна Оксана Давидівна

Автор та упорядник розділу „Нумізматика VI ст. до н.е. – початку XX ст.” Мурашов Юрій Ігоревич

Редакція видань образотворчого мистецтва. Завідувач редакцією Бугаєнко І.М.

Фотозйомка Фрідлянда О.Б., Чуприніна B.О.

Художнє оформлення і макет Нариньскої О.Л.

Художній редактор Школяренко Є.К.

Редактор тексту Кагарлицький Н.Ф.

Технічний редактор Машкова З.С.

Коректор Вакуленко А.Л.

Статті і ілюстрації за темами:

Ювелірне мистецтво VI ст. до н.е. – IV ст. н.е.

Ювелірне мистецтво VI–XIII ст.

Ювелірне мистецтво XV–XIX ст.

Нумізматика VI ст. до н.е. – початку XX ст.