Музей історичних коштовностей УРСР
Фотоальбом (українською, російською і англійською мовами)
Київ: “Мистецтво”, 1984. – 143 с.: 52 іл.

Автор фотоілюстрацій Міндель Б.А.

Автори тексту та укладачі Ганіна О.Д., Старченко О.В., Арустамян Ж.Г., Гарбуз Б.Б.

Художнє оформлення і макет Єрмаков В.Д.

Відповідальний за випуск Лаукарт Л.І.

Завідуючий редакцією Голяков В.Г.

Редактори Колосвєтова Л.В., Банцер В.С.

Художній редактор Марголіна Н.Г.

Технічний редактор Турбанова Н.А.

Коректор Гайдук С.І.

Ілюстрації за темами:

Ювелірне мистецтво V–III ст. до н.е. Скіфське золото

Ювелірне мистецтво IV–XIII ст.

Ювелірне мистецтво XVII–XX ст.