Запрошення

Вимоги до учасників конференції:

Доповіді приймаються в електронному варіанті в форматі Word.doc або rtf обсягом до 10 сторінок формату А-4, 12 кегль, інтервал 1.5, шрифт – Тimes New Roman, ілюстрації у форматі TIFF або JPEG (6-8 іл.).

Ініціали та прізвища автора (авторів) зазначити справа жирним шрифтом, назву статті – у наступному рядку (шрифт жирний).

Посилання на літературу є обов’язковими, нумерація наскрізна: 1, 2, 3… Список літератури, пронумерований за порядком цитування, слід вмістити наприкінці статті за правилами бібліографічних описів.

Наприклад:

1Скржинская М.В. Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. – К., 1999. – С. 19.

2Васильев В.Н. К хронологии вьючных фляг ранних кочевников Южного Урала // Южный Урал и сопредельные территории в скифо-сарматское время. – Уфа, 2006. – С.58.

3Плетнева С.А. Глиняный ритон из Корчева и бронзовая личина из Тмутаракани // СА. – 1987. – №1. – С. 258 –262.

4Іллінська В.А. Золоті прикраси скіфського архаїчного убору // Археологія. – 1972. – № 4. – С. 73 – 79.

5Там само. – С. 75.

6Плетнева. Вказ. праця. – С. 260.

Ілюстрації: фотографії (обов’язково якісні) чи графічні малюнки; якщо ілюстрації будуть надані у електронному вигляді, записані у форматі JPEG або TIFF, то вони повинні мати розподільчу здатність не менше 300 dpi при лінійних розмірах не менше 12 см по ширині. Ілюстрації слід пронумерувати відповідно до порядку посилань на них у тексті; для усіх видів ілюстрацій – загальна нумерація і позначення: рис.

До статті слід додати: список ілюстрацій (підписи до ілюстрацій), а також список скорочень.

Матеріали будуть опубліковані окремим збірником після звершення роботи конференції.

 

Регламент конференції:

Доповіді – до 10 хв., повідомлення – до 10 хв., виступи в обговореннях – до 5 хв.

Оргкомітет залишає за собою право редагування матеріалів та їх вибіркової публікації в залежності від наукової вагомості.

Проїзд і проживання учасників – за власний рахунок.

Нижче приведено перелік матеріалів конференцій, опублікованих після проведення конференцій в музеї у збірниках наукових праць “Музейні читання”. З авторськими роботами співробітників Cкарбниці Національного музею історії України можна ознайомитись у pdf-форматі (додаються після щорічного видання).

Публікації іншіх статей співробітників
на сторінці ==>Публікації статей співробітників в наукових виданнях інших організацій

Архів конференцій:

 

2019 р.

Науково-практична конференція Національного музею історії України “Історія формування колекції”, присвяченої 120-річчю НМІУ (23-24 травня 2019 р.) // Науковий вісник Національного музею історії України. Збірник наукових праць. – Київ, 2019. – Вип. 4.

Науково-практична конференція Національного музею історії України (6-7 грудня 2019 р.) // Науковий вісник Національного музею історії України. Матеріали щорічної науково-практичної конференції Національного музею історії України: статті публікації, повідомлення. Збірник наукових праць. – Київ, 2019. – Вип. 5.

2018 р.

Щорічна науково-практична конференція Національного музею історії України, присвячена пам’яті В.М. Хардаєва (1952-2018), завідувача філіалу НМІУ – МІКУ (6-7 грудня 2018) // Науковий вісник Національного музею історії України. Матеріали конференції НМІУ: статті, публікації, повідомлення. Збірник наукових праць. – Київ, 2018. – Випуск 3.

2017 р.

Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 20-21 листопада 2017 р. – Київ, 2018.

Щорічна науково-практична конференція Національного музею історії України (7-9 грудня 2016 р.) // Науковий вісник Національного музею історії України: статті, публікації, повідомлення. Збірник наукових праць. – Київ, 2017. – Вип. 2.

2016 р.

Наукова конференція “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 21-22 листопада 2016 р. – Київ, 2017.

2015 р.

Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 9-11 листопада 2015 р. – Київ, 2018.

2014 р.

Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 10-12 листопада 2014 р. – Київ, 2015.

2013 р.

Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 18-20 листопада 2013 р. – Київ, 2014.

2012 р.

Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 12-14 листопада 2012 р. – Київ, 2013.

2011 р.

Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 14-16 листопада 2011 р. – Київ, 2012.

2010 р.

Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 15-17 листопада 2010 р. – Київ, 2011.

2009 р.

Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 9-11 листопада 2009 р. – Київ, 2010.

2008 р.

Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 10-12 листопада 2008 р. – Київ, 2009.

2007 р.

Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 12-14 листопада 2007 р. – Київ, 2008.

2006 р.

Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 11-13 грудня 2006 р. – Київ, 2007.

2005 р.

Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 5-6 грудня 2005 р. – Київ, 2006.

2003 р.

Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції 2002-2003 рр. – Київ, 2006.

2001 р.

Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції. Грудень 2001 р. – Київ, 2002.

2000 р.

https://goldenukr.com.ua/ffiles/conference/2000_08_12.jpgНаукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції. Грудень 2000 р. – Київ, 2000.

1999 р.

Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції. 24 грудня 1999 р. – Київ, 2000.

Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції, присвяченої 30-річчю з дня відкриття Музею історичних коштовностей України. 16 лютого 1999 р. – Київ, 1999.

https://goldenukr.com.ua/ffiles/conferentsii/1999_zbirnyk-nmiu/1999_zb-nmiu-100_1-2.jpg

Наукова конференція НМІУ // Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи (матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з заснування музею). – Київ, 1999.

1998 р.

Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 90-літтю з дня народження видатного українського археолога О.І. Тереножкіна. Музей історичних коштовностей України. 3 лютого 1998 р. – Київ, 1998.

1996 р.

Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. 17-18 грудня 1996 р. – Київ, 1998.

Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції, присвяченої памяті видатного українського археолога і поета Б.М. Мозолевського (1936-1993 рр.). Музей історичних коштовностей України. Лютий 1996 р. – Київ, 1996.

1994 р.

Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Грудень 1994 р. – Київ, 1996.

1993 р.

Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Грудень 1993 р. – Київ, 1995.

Дослідження старожитностей України. Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Січень 1993 р. – Київ, 1993.

Памятки декоративно-ужиткового мистецтва із колекцій Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Тематичний збірник наукових праць. 1993 р. – Київ, 1993.