IX Международная научная конференция // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы IX Международной научной конференции (Харьков, 30-31 октября 2014 г.). – Харьков, 2014.

Ліфантій О.В.
Золоті платівки скіфського одягу з зображенням птахів
26