Старожитності раннього залізного віку (до 80-річчя з дня народження Б.М. Мозолевського) // Археологія і давня історія України. Збірник статей. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19).

Л. С. Клочко

103-113
ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЖІНОЧОГО ВБРАННЯ НА ЗЕМЛЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ СКІФІЇ

pdf