XI Всеукраїнська наукова конференція // Проблеми історії та археології України: Матеріали XI Всеукраїнської наукової конференції, до 60-річчю від початку дослідження Більського городища Харківським університетом (Харків, 14-15 грудня 2018 р.). – Харків, 2018.

О. В. Ліфантій
Хронологія аплікацій церемоніального одягу степових скіфів

pdf

19-20

Ю. Б. Полидович 
Золотая пластинка с изображением «скифского дракона» из коллекции Б. И. и В. Н. Ханенко: археологический артефакт или подделка?

pdf

24